Nazwiska rodów polskich
noszących herb Prus

wg. opracowania Roberta Kosteckiego

- wersja poprawiona - gniazdami rodowymi i podaną odmianą herbu

Rodziny, których przynależność do jednego z herbów Prus nie udało się ustalić:

1. Błoński, woj. bracławskie
2. Grabkowski, woj. sandomierskie
3. Rudobielski
4. Siedlecki, woj. krakowskie
5. Szepczyński

Rodziny pieczętujące się herbem Prus 1:

1. Albrychowicz, Litwa
2. Andrzejewski, gn. Abdrzejów, woj. mazowieckie, herb odm.
3. Bałdowski
4. Basowicz
5. Bednarski, gn. Bednarów, woj. ruskie
6. Bereźnicki, woj. podlaskie
7. Białochowski, gn. Białochowo, woj. chełmńskie
8. Białyszewski
9. Biesiadecki
10. Biestrzykowski, gn. Biestrzykowice, woj. sieradzkie
11. Bluszczyński
12. Bogusławski, Bogusławice, woj. łęczyckie
13. Bogurski
14. Bolączski
15. Boniecki, słonimski
16. Bońkowski, woj. kijowskie
17. Borowski, gn. Borowo, woj. mazowieckie
18. Brzeski
19. Brzyński vel Brzeński, Prusy
20. Bugajski
21. Butwiłowicz vel Butwił
22. Bystroń
23. Chladowski
24. Chocewicz
25. Chodasiewicz vel Chodaszewicz
26. Chomętowski, gn. Chomętowo, woj. mazowieckie
27. Chwałkowski, gn. Chwałkowo, woj. krakowskie
28. Chrzanowski, gn. Chrzanowo, woj. mazowieckie
29. Cianowski, Cianowice, woj. krakowskie
30. Ciągliński
31. Cieszym
32. Cieszymowski
33. Cygański, Cygany, woj. łęczyckie
34. Cytowicz
35. Czaczkowski, gn. Czaczki, woj. podlaskie, herb odm.
36. Dąbrowski (jednego poch. z Frankowskimi), gn. Dąbrowa, woj. podlaskie
37. Długojewski, gn. Długojewo, woj. sandomierskie
38. Dobrocieski, gn. Dobrociesz, woj. krakowskie
39. Dobraczyński
40. Dorohiński
41. Drogot
42. Drotkiewicz, Litwa, herb odm.
43. Drozdowski, gn. Drozdy, woj. mazowieckie
44. Druszkowski, gn. Druszków, woj. krakowskie
45. Durzycki
46. Dworski, woj. chełmińskie
47. Dymitrowski, gn. Dymitrów, woj. krakowskie
48. Dzierliński
49. Dzierżek, woj. krakowskie, woj. mazowieckie
50. Fastowicz
51. Frankowski, gn. Franki, woj. podlaskie
52. Frycowski
53. Gałecki, Gałki, woj. mazowieckie
54. Garlicki, gn. Garlica, woj. krakowskie
55. Gębicki, woj. krakowskie
56. Gładkowski vel Gładowski
57. Głowacki, gn. Głowaczewice, woj. sieradzkie
58. Głuszyński
59. Gniewiewski, gn. Gniewiewice, woj. mazowieckie
60. Gonowski
61. Gostyński
62. Goworowski, gn. Goworowo, woj. mazowieckie
63. Górny
64. Górski, gn. Górki, woj. mazowieckie
65. Grochowarski, gn. Grochowarsko, woj. mazowieckie
66. Grodecki, gn. Gródek, woj. krakowskie
67. Grot (poch. od Wieczfińskich), gn. Grotki, woj. mazowieckie
68. Grzymisławski, gn. Grzymisławice, woj. poznańskie
69. Grzymułktowski
70. Guda
71. Gumowski, woj. sandomierskie
72. Gunicki, gn. Gunice, woj. kaliskie
73. Gurkowski, piotrkowski
74. Hladowicki, Litwa
75. Hurba
76. Hurkowski, woj. kijowskie
77. Husarzewski, nob. 1676, herb odm.
78. Irenkowski
79. Isajkowski-Dołmat, gn. Isajki, woj. kijowskie, herb odm.
80. Jabłonowski (poch. od Krzyżewskich), gn. Jabłonowo, woj. podlaskie
81. Jabłoszewski
82. Jakowicki
83. Janowski, gn. Janowo, woj. mazowieckie
84. Jaras
85. Jaroszewicz-Kwaczyński, woj. witebskie
86. Jaszczewski
87. Jerzmanowski, gn. Jerzmanowice, woj. krakowskie
88. Jeżewski (poch. od Krakowiańskich), gn. Jeżewice, woj. mazowieckie
89. Juchna
90. Juchnowski, woj. podolskie
91. Julewski, woj. mazowieckie
92. Jurecki
93. Kaczkowski, gn. Kaczkowice, woj. krakowskie
94. Kamiński
95. Kamocki, gn. Kamocin, woj. sieradzkie
96. Kełpsz
97. Kierdwanowski, gn. Kierdwanowice, woj. podolskie
98. Klecki, woj. pomorskie
99. Klicki, gn. Klicz, woj. mazowiecki
100. Kliczkowski, gn. Kliczkowy, woj. mazowieckie
101. Kliks
102. Klimuntowski
103. Klobar, gn. Minery-Klobara, woj. sandomierskie, nob. 1552
104. Kobierski, gn. Kobierzyn, woj. sandomierskie
105. Kobyliński, gn. Kobylin, woj. podlaskie
106. Kołomyjski, gn. Kołomyja, woj. podlaskie
107. Kondracki, gn. Kondradziec, woj. płockie
108. Korcicki
109. Koronacki
110. Kordek
111. Korgowd
112. Korowicki
113. Korulski
114. Korycki, gn. Korytnica, woj. mazowieckie
115. Kowalewski, gn. Kowalów, woj. mazowieckie
116. Koźliński
117. Kniaziołucki
118. Krasnosielski, gn. Krasnosielce, woj. bracławskie
119. Krasnowiecki
120. Krępiński, gn. Krępna, woj. krakowskie
121. Krzyszkowski, woj. krakowskie
122. Krzywokulski
123. Krzyżakowski
124. Krzyżankowski
125. Krzyżewski, gn. Krzyżewo, woj. podlaskie
126. Kumelski, woj. podlaskie
127. Kurczyński
128. Kurowicki, gn. Kurowice, woj. podlaskie
129. Kwaczyński
130. Kyczyński, gn. Kicznia, woj. krakowskie
131. Lisicki, gn. Lisice, woj. rawskie
132. Lisowski, woj. krakowskie, herb odm.
133. Łaski, gn. Łaś-Toczyłowo, woj. mazowieckie
134. Łaszkowski
135. Łatkiewicz vel Łatkowicz
136. Łatyński
137. Łącki (poch. od Jerzmanowskich), gn. Łąki, woj. krakowskie
138. Łątkiewicz, gn. Łątka, woj. krakowskie
139. Łososiński, gn. Łososina, woj. krakowskie
140. Łunkiewicz, gn. Łunkiewskie, Litwa
141. Maciński, woj. poznańskie
142. Markold
143. Michalczewski, gn. Michalczowa, woj. krakowskie
144. Michalewicz
145. Mierzwiński
146. Miłkowski, gn. Miłkowa Wielka, nob. 1782, herb odm.
147. Mitkiewicz, gn. Mitkaycie, Żmudź
148. Mniszewski, gn. Mniska Wieś, woj. rawskie
149. Mocarski
150. Mokrzewski
151. Monastyrski
152. Morelowski, gn. Morele, woj. rawskie
153. Motowidło, Litwa
154. Mroczek, gn. Mroczkowo, woj. mazowieckie
155. Mruk
156. Mścichowski
157. Myk
158. Nadolski
159. Nejman
160. Nidziński, gn. Nidzino, woj. mazowieckie
161. Niedzielski, woj. sieradzkie
162. Nielepiec, gn. Nielepice, woj. krakowskie
163. Nielipowicz
164. Niemczynowicz
165. Niemczynowski
166. Niewiadomski-Piotuch, gn. Niewiadoma, woj. podlaskie, herb odm.
167. Noniewicz
168. Noreyko
169. Nosakowski vel Nossakowski
170. Obrycki, gn. Obryt, woj. mazowieckie
171. Ogilba
172. Ogrodzieński, gn. Ogrodzieniec, woj. mazowieckie
173. Opacki (poch. od Powsińskich), gn. Opacz Wielki, woj. mazowieckie
174. Opalenicki vel Opaleniecki
175. Opolski, gn. Opole, woj. lubelskie
176. Orło
177. Ormiński
178. Orzeł
179. Orzyłowski
180. Ossowski, gn. Ossowo, woj. pomorskie
181. Ostrowski, gn. Ostrów, woj. sieradzkie
182. Otocki, gn. Otocznia, woj. płockie
183. Otto
184. Padkowski vel Patkowski, gn. Padkowice, woj. podlaskie
185. Pajewski, gn. Pajewo, woj. mazowieckie
186. Pakosz
187. Patocki, Kałuszyno-Patok, woj. mazowieckie.
188. Pawęski-Skarga, herb odm.
189. Pecner
190. Petrusiewicz vel Petrusewicz
191. Petryczyn
192. Pielgrzymowski, gn. Pielgrzymowice, woj. krakowskie
193. Pikuz
194. Piotrowski, gn. Piotrowice, woj. krakowskie
195. Piszczański, herb odm.
196. Piszczatowski
197. Plich
198. Pliski
199. Płoniański
200. Płonka
201. Płonowski
202. Płoński, gn. Płonki, woj. podlaskie
203. Płoski
204. Płowski
205. Podleski, gn. Podlesie, woj. rawskie
206. Polkowski
207. Połomski
208. Porębiński
209. Potoczyński
210. Powsiński, gn. Powsinek, woj. mazowieckie
211. Prus vel Pruss
212. Prusewicz
213. Pruskowski
214. Pruszanowski
215. Pruszewski
216. Przechodzki
217. Przewłocki, Przewłoka, woj. podlaskie
218. Przewski, woj. mazowieckie
219. Przeździecki, gn. Przezdziecko, woj. mazowieckie
220. Puryszka vel Puryszko
221. Puzyrowicz
222. Raciborowski, gn. Raciborowice, woj. krakowskie
223. Raczkowski, gn. Raczykowo, woj. mazowieckie
224. Radecki, herb odm.
225. Radwański, gn. Radwanowice, woj. krakowskie
226. Radziątkowski, gn. Radziątków, woj. sieradzkie
227. Radziecki, gn. Radzięcin, woj. lubelskie
228. Rakowski (poch. od Powsińskich), gn. Rakowiec, woj. mazowieckie
229. Raszpiński
230. Reszka
231. Reszkowski
232. Reymer
233. Robkowski
234. Rodowicz, gn. Rodowce, Litwa
235. Rodzianko
236. Rokotowski, gn. Rokotów, woj. rawskie
237. Rosochacki
238. Różanka
239. Rubinkowski
240. Rudnicki, gn. Rudniki, woj. krakowskie
241. Rudawski
242. Rudowski, gn. Rudowo, woj. mazowieckie
243. Ruwski
244. Rzeszek
245. Sas
246. Skarzeszowski, gn. Karzeszowo, woj. krakowskie
247. Skomorowski
248. Skowron
249. Skowroński
250. Skrodzki, gn. Skroda, woj. mazowieckie
251. Sławek
252. Słubic vel Słubicki, gn. Słubice, woj. mazowieckie
253. Słupski, gn. Słupsk, woj., krakowskie
254. Smolikowski
255. Smorawski vel Szmorawski
256. Snarowski
257. Sobiecki
258. Sochaczewski
259. Spinek vel Spinecki
260. Stępkowski, woj. płockie
261. Stradomski, gn. Stradomka, woj. krakowskie, herb odm.
262. Strowski
263. Strzałkowski
264. Strzelecki (poch. od Dobrocieskich), gn. Strzelce, woj. krakowskie
265. Strzępiński, gn. Strzępiń, woj. poznańskie
266. Studziński (poch. od Słubickich), gn. Studzieniec, woj. mazowieckie
267. Suszewski
268. Swarocki (poch. od Słubickich), woj. rawskie
269. Szamowski, gn. Szamowo, woj. sieradzkie
270. Szczepanowski, gn. Szczepanowo, woj. krakowskie
271. Szczepeciński
272. Szumańczewski, gn. Szumańczowo, woj. krakowskie
273. Szepeciński vel Szepeczyński
274. Szumańczewski vel Szumańczowski, gn. Szumańczowo, woj. krakowskie
275. Szybalski
276. Slepczyc, Litwa
277. Ślepikowski vel Ślepkowski
278. Świder
279. Świerczyński (poch. od Słubickich), gn. Świerczyn, woj. mazowieckie
280. Tabaszowski, gn. Tabaszowa, woj. krakowskie
281. Tolstecki vel Tołstecki
282. Trębicki, gn. Trąbki, woj. krakowskie
283. Truskawski
284. Trzępiński
285. Turkowski
286. Turzyński, herb odm.
287. Urbanowski
288. Werecki
289. Więckowski, gn. Więcki, woj. sieradzkie
290. Wierzbicki, gn. Wierzbica, woj. krakowskie
291. Wierzbięta
292. Wiewiórowski
293. Wilkoszowski
294. Windyk vel Wittyg, gn. Windyki, woj. Mazowieckie
295. Wiśniewski, gn. Wiśniów, woj. lubelskie
296. Wokulski
297. Woliński
298. Wolski, woj. krakowskie, herb odm.
299. Wołkowiński
300. Wrzępski, gn. Wrzępia, woj. krakowskie
301. Wysłobocki
302. Zadzimirski
303. Zagorowski, gn. Zagorowa, woj. krakowskie
304. Zajączek
305. Zajączkowski, woj. chełmińskie
306. Zajkowski
307. Załęski (poch. od Słubickich), gn. Załęże, woj. mazowieckie
308. Zarapaty
309. Zbirzyński
310. Zdrodowski
311. Zegadło
312. Żabka
313. Żukowski, gn. Żzukowo Wielkie, woj. płockie
314. Żurakowski, gn. Żuraki

Rodziny pieczętujące się herbem Prus 2:

1. Baworowski, gn. Baworów, woj. podolskie
2. Bawor
3. Będkowski (poch. od Wspinków), gn. Będkowo, woj. sieradzkie
4. Bielowski, gn. Biełowice, woj. łęczyckie
5. Blichowski (poch. od Słubickich), gn. Blichowo, woj. płockie
6. Białyszewski (jednego poch. z Miszewskimi), gn. Białyszewo, woj. płockie
7. Chłopicki, gn. Chłopice, woj. bełzkie, herb odm.
8. Chmętowski, gn. Chomętowo, woj. mazowieckie
9. Damecki
10. Danielecki (von Dammeke), gn. Dana, woj. pomorskie
11. Daniecki, gn. Danowo, woj. mazowieckie
12. Dawidowski, gn. Dawidów, woj. ruskie, herb odm.
13. Dębowski, gn. Dębowo, woj. ruskie
14. Dowejko
15. Faszcz, gn. Faszczyce, woj. rawskie
16. Faszczewski (poch. od Faszczów), gn. Faszcze, woj. podlaskie
17. Filonienko
18. Gąsowski, gn. Gąski, woj. mazowieckie; gn. Gąsówka, woj. podlaskie, herb odm.
19. Glauch
20. Glinojecki vel Glinowiecki, gn. Glinojeck, woj. płockie
21. Głuchowski, gn. Głuchówek, woj. rawskie
22. Głuchowski-Gleich, gn. Głuchowo, woj. chełmińskie, herb odm.
23. Gołąb
24. Gościszewski
25. Grabowski
26. Grochowalski, gn. Grochowalsk, woj. mazowieckie
27. Grodzieński, gn. Grodzień, woj. płockie
28. Grzybowski, gn. Grzybowo, woj. mazowieckie
29. Grzybiński, przyd. Windeck (Windyk)
30. Jezierski, gn. Jezierzyce, woj. rawskie, herb odm.
31. Jeżewski, gn. Jeżewice, woj. mazowieckie
32. Kalnochwotski
33. Kamocki, gn. Kamocin, woj. sieradzkie
34. Kanafocki vel Kanafojski
35. Karniski, gn. Karniszyn, woj. płockie
36. Katlewski, gn. Katlewo, woj. chełmińskie
37. Klukowski, woj. sieradzkie
38. Kobyliński, gn. Kobylino-Pieniążki, woj. podlaskie
39. Kosiński, gn. Kosiny, woj. płockie
40. Kostecki, gn. Kostki Małe, woj. sandomierskie
41. Lisicki, gn. Lisice, woj. rawskie
42. Lubecki vel Łubecki (poch. od Płomiańskich), gn. Łubki, woj. płockie
43. Lubiatowski, gn. Lubiatów, woj. sieradzkie, herb odm.
44. Makowski, gn. Makowo, woj. podlaskie
45. Małachowski, gn. Małochowo, woj. mazowieckie
46. Miszewski (poch. od Białyszewskich), gn. Miszewo, woj. płockie
47. Miszkiel
48. Mitarnowski
49. Moszczyński (poch. od Wspinków), gn. Moszczenica, woj. sieradzkie
50. Nakwaski, gn. Nakwasin, woj. mazowieckie
51. Niewierski, gn. Niewierz, woj. inowrocławskie
52. Obrębski, gn. Obręb, woj. mazowieckie
53. Olszowski, gn. Olszowa, woj. łęczyckie, herb odm.
54. Osowiński vel Ossowiński, woj. podlaskie
55. Orpinowski vel Orpiński
56. Orzeszkowski, woj. płockie
57. Petrellewicz
58. Płomiański, gn. Płomiany, woj. brzesko-kujawskie
59. Preczkowski vel Pręczkowski, woj. inowrocławskie
60. Rosołowski
61. Rudowski, gn. Rudowo-Prusy, woj. mazowieckie
62. Samicki, herb odm.
63. Segnic, nob. 1669
64. Siodłowski, gn. Siodłków, woj. sieradzkie
65. Skotnicki (poch. od Wspinków), gn. Skotniki, woj. sieradzkie
66. Strzemieczny, gn. Strzemieczno, woj. mazowieckie
67. Stypiński
68. Szczyciński (poch. od Miszewskich), gn. Szczytno, woj. płockie
69. Świętochowski, gn. Świętochowo, woj. mazowieckie
70. Tobaczyński
71. Wieczwiński, gn. Wieczwnia, woj. płockie
72. Windacki, przyd. Windeck (Windyk), gn. Windak, woj. chełmińskie
73. Wodziński, gn. Wodzin Mały, woj. sieradzkie
74. Wołowski, gn. Wołowa, woj. płockie
75. Wspinek vel Spinek, woj. sieradzkie
76. Zaborowski, gn. Zaborowo, woj. płockie
77. Zacharski, gn. Zacharza, woj. sieradzkie
78. Zglinicki, gn. Zglinice, woj. płockie
79. Żyrowski, gn. Żyrów, woj. mazowieckie

Rodziny pieczętujące się herbem Prus 3:

1. Andrzejewski, herb odm.
2. Augustowski
3. Bacewicz, woj. kowieńskie
4. Balicki, potw. szlach. 1512
5. Bełdycki, gn. Bełdyki, woj. mazowieckie
6. Biernacki
7. Bissiński
8. Blanck, nob. 1790
9. Bobrowski, gn. Bobrowce, woj. rawskie
10. Bogdański, gn. Bogdanowo, woj. mazowieckie
11. Broszkowski, gn. Broszkowo, woj. mazowieckie
12. Brzeziński (poch. od Wspinków), gn. Brzeziny, woj. sieradzkie
13. Byszewski, gn. Byszewice, woj. rawskie
14. Byszyński-Jakiel, gn. Byszyna, woj. mazowieckie
15. Chomętowski, gn. Chomętowo, woj. płockie
16. Chrzanowski, gn. Chrzanowice, woj. sieradzkie
17. Czarnecki, gn. Czarnocin, woj. krakowskie, herb odm.
18. Czarowieński, gn. Czarowiany, woj. sieradzkie
19. Czyrski
20. Dawidowski-Budzyna, gn. Dawidów, woj. krakowskie
21. Dłużniewski (poch. od Jarnutowskich), gn. Dłużniewo, woj. płockie
22. Dobrzynicki, woj. mazowieckie
23. Falęcki (poch. od Żochowskich), gn. Falęcin, woj. mazowieckie
24. Glaznocki, gn. Glaznoty, woj. chełmińskie, herb odm.
25. Głuchowski, gn. Głuchów, woj. mazowieckie
26. Gniewiński
27. Gościański, gn. Gościańczyce, woj. mazowieckie
28. Gościencki
29. Gościszewski, gn. Gościeszyce, woj. mazowieckie
30. Gościewicz
31. Groblewski
32. Grzybowski
33. Jabłonowski, gn. Jabłonowo Brodnickie, woj. chełmińskie, herb odm.
34. Jarnutowski (poch. od Łomżskich), gn. Jarnuty, woj. mazowieckie
35. Jaromirski (poch. od Stuckich), gn. Jaromierz, Prusy
36. Jezierski, gn. Jeziorna, woj. mazowieckie
37. Karmanowski, gn. Karmanowice, woj. krakowskie
38. Karniski (poch. od Wieczwińskich), gn. Karniszyn, woj. płockie
39. Kobyliński, gn. Kobylino, woj. rawskie
40. Kodzioł
41. Kordzikowski
42. Korewicki vel Korowicki
43. Kowalewski, gn. Kowalewice, woj. sieradzkie
44. Krakowiński (poch. od Jeżewskich), gn. Krakowiany, woj. mazowieckie
45. Kreczmer
46. Kruszewski (poch. od Jeżewskich), gn. Kruszewo, woj. mazowieckie
47. Krzemiński, gn. Krzemieniec, woj. ruskie
48. Kublicki-Piotuch, gn. Kublice, Pomorze, herb odm.
49. Kurowicki, gn. Kurowice, woj. podlaskie
50. Latyński vel Łatyński
51. Łankuna (poch. od Łomżskich)
52. Łazarz
53. Łomżski vel Łomżyński, gn. Stara Łomża, woj. mazowieckie
54. Łosowski, gn. Łosewo, woj. mazowieckie
55. Łowczewski (poch. od Napiórkowskich), gn. Łowczewo, woj. mazowieckie
56. Magdaleński, gn. Magdaleniec, Prusy
57. Manowski (poch. od Jeżewskich), gn. Many, woj. mazowieckie
58. Miński (poch. od Gościańskich), gn. Mińsk, woj. mazowieckie
59. Mlącki (poch. od Powsińskich), gn. Mlądz, woj. mazowieckie
60. Młocki, woj. mazowieckie
61. Młyński, gn. Młyńsk
62. Morozowicz
63. Mroczek, gn. Mroczki, woj. podlaskie
64. Mroczkowski, gn. Mroczki-Kamionka, woj. podlaskie
65. Mroziński
66. Mrozowicki, gn. Mrozowice, woj. krakowskie
67. Nagolski
68. Napiórkowski, gn. Napiórki, woj. mazowieckie
69. Niedziałkowski v. Niedzielski, gn. Niedziałki, woj. mazowieckie
70. Nogatski, gn. Nogat, woj. chełmińskie, herb odm.
71. Ogrodziński, gn. Ogrodzieniec, woj. mazowieckie
72. Opacki, gn. Opacz Mały, woj. mazowieckie
73. Ossowiński, gn. Ossowno, woj. mazowieckie
74. Petrulewicz
75. Pisanka-Kodziełł, gn. Pisanki, woj. podlaskie
76. Plewiński
77. Podleski vel Podlewski, woj. rawskie
78. Pręczkowski, gn. Pręczki, woj. brzesko-kujawskie
79. Prószewski, woj. rawskie
80. Prusiecki, gn. Prusiecko, woj. sieradzkie
81. Pruski, gn. Prusy, woj. chełmińskie
82. Pruszkowski
83. Przechadzki
84. Przechalski
85. Puchalski
86. Puzewski
87. Pysznicki
88. Radomski, gn. Radomsko, herb odm.
89. Radulski (poch. od Łomżskich), gn. Radule, woj. mazowieckie
90. Rawski, gn. Rawa
91. Rosochacki, gn. Rosochate-Nartułty, woj. mazowieckie
92. Rozenbark
93. Rudkowski
94. Rudziński (poch. od Gościańskich), gn. Rudno, woj. mazowieckie
95. Rywocki, gn. Rywociny, woj. płockie, herb odm.
96. Rzeczkowski, gn. Rzeczkowo, woj. rawskie
97. Sobor
98. Strękowski (poch. od Łomżskich), gn. Strękowo, woj. mazowieckie
99. Stucki, gn. Studa, woj. chełmińskie, herb odm.
100. Studziński, gn. Studzianki, woj. rawskie
101. Tomicki vel Tomikowski, Tomiki, woj. rawskie
102. Tymiński (poch. od Łomżskich), gn. Tymianka, woj. mazowieckie
103. Uciąski, gn. Uciąchy, woj. rawskie
104. Ważyński (poch. od Jarnutowskich), Ważyny, woj. płockie
105. Wichulski, gn. Wichulec Brodnicki, woj. chełmińskie, herb odm.
106. Wieczwiński vel Wiczfiński vel Wyczfiński vel Wietwiński vel Witwiński gn. Wieczwnia, woj. płockie
107. Wotowski
108. Wrotnowski, gn. Wrotnów, woj. rawskie
109. Zaleski (poch. od Ojrzanowskich), gn. Zalesie, woj. mazowieckie
110. Załęski, gn. Załęże, woj. mazowieckie
111. Zamieński (poch. od Gościańskich), gn. Zamienie, woj. mazowieckie
112. Zdrodowski, gn. Zdrody, woj. podlaskie
113. Zdroikowski
114. Zdziewojski, woj. sandomierskie
115. Zglinicki, gn. Zglinice, woj. płockie
116. Zieliński, gn. Zielonki, woj. płockie
117. Zuchorski
118. Żochowski, gn. Żochowo, woj. płockie
119. Żukowski, gn. Żukowo, woj. płockie


do głównej strony