Piotr Paweł Nienałtowski and Franciszka Stokowska

Married 1858
Umowa przedśłubna zawarta w Ostrowii.
akt ślubu nr 21


Husband:   Piotr Paweł Nienałtowski

Born: 1836
Died:  
Father: Jan Szymon
Mother: Józefata Maryanna Dmochowska

Occupation: Z Gołębi Leśniewa, po ślubie Przeniósł się do wsi żony Stokowa Bućków. Krótko gospodarzył w Stokowie Bućkach. Potem przeniósł się do wsi Białe.
 


Wife:   Franciszka Stokowska

Born: 1840
Died: 1900
Father:  
Mother:  


Rodzinny przekaz ustny głosi, że była herbu Jelito (relacja ustna Jana Nienałtowskiego o babce Stokowskiej) 


Male  Child 1:   Hippolit Stefan

Born: 1859
Died:  
Spouse: Wiktoria Stokowska
Children:


 


Male  Child 2:   Aleksander Józef

Born: 1867
Died: 1914
Spouse: Julia Zawistowska
Children: Jan Nienałtowski

Occupation: gospodarz w Bialych Misztalach
ławnik sądowy w Czyżewie
Przed wojną  w domu na Białych były dokumenty rodzinne (relacja ustna cytowana z pamięci przez seniora rodu):
1. plany geometryczne zapkupionej ma spółkę ze Stokowskim ziemi w Misztalach
2. akt kupna/sprzedaży ziemii od pani Bertholdii na Piotra Nienałtowskiego i dwóch Stokowskich.
3. dowód szlachectwa Stokowskiego, herbu Jelito wystawiony przez Heroldię Królestwa Polskiego, podpisany przez zwierzchnika Heroldii KP nijakiego Kurnatowskiego

W 1944 r. gdy przechodził front bolszewicki pocisk trafił w dach domu i wszystko co było na strychu uległo zniszczeniu. Rodzina cudem ocalała - tej nocy nocowałi poza domem (relacja ojca).


Male  Child 3:   Adam

Born: 1870
Died:  
Spouse:
Children:


 


Male  Child 4:   Andrzej

Born: 1872
Died:  
Spouse:
Children:


 


Female  Child 5:   Marianna

Born: 1875
Died:  
Spouse: Franciszek Dmochowski
Children:


 


Female  Child 6:   Helena

Died:  
Spouse:
Children: