Aleksander Józef and Julia Zawistowska

Married 1895

Husband:   Aleksander Józef

Born: 1867
Died: 1914
Father: Piotr Paweł Nienałtowski
Mother: Franciszka Stokowska

Occupation: gospodarz w Białych Misztalach
ławnik sądowy w Czyżewie
Przed wojną  w domu na Białych były dokumenty rodzinne (relacja ustna cytowana z pamięci przez seniora rodu):
1. plany geometryczne zapkupionej ma spółkę ze Stokowskim ziemi w Misztalach
2. akt kupna/sprzedaży ziemii od pani Bertholdii na Piotra Nienałtowskiego i dwóch Stokowskich.
3. dowód szlachectwa Stokowskiego, herbu Jelito wystawiony przez Heroldię Królestwa Polskiego, podpisany przez zwierzchnika Heroldii KP nijakiego Kurnatowskiego

W 1944 r. gdy przechodził front bolszewicki pocisk trafił w dach domu i wszystko co bylo na strychu uleglo zniszczeniu. Rodzina cudem ocalala - tej nocy nocowali poza domem (relacja ojca).


Wife:   Julia Zawistowska

Born: 1877
Died: 1942
Father:  
Mother:  


W pamiętnikach rodzinnych " Lecą lata" mówi się o niej jako o szlachciance z dziada pradziada.


Male  Child 1:   Jan Nienaltowski

Born: 1899
Died: 1977
Spouse: Leontyna Falkowska
Children: Witold

Occupation: Przed wojną rolnik w Bialych Misztalach, następnie w Michalowie Wielkim.
Ulan 21 pulku w 1919-1922
Wójt w Czyżewie w czasie okupacji.