Wojciech and Wife

Married  

Husband:   Wojciech

Born: 1690
Died: 1740
Father: Maciej Nienałtowski
Mother:

Occupation: Kuleszki Nienałty
Gołębie i inne

określany jako Gnosus

Albertus, właściwie Wojciech po łac. jest Adałbertus


W 1688 dziedzicem cz. dóbr Gołębi L. i Bundy był Piotr Gołębiewski (h. Ur.)
W 1676 zamieszkiwali w Gołebiach Paweł Gołębiewski i Stanisław Szulborski AGAD_spis poz. 7 a i b.

1711 - AGAD_spis poz. 8 podaje:  Alberta N. i Pauli
Gołębiewski tenutarium ... bonum Gołębie et Nienałty Kuleszka.

W 1712 poszerzył swoje włości o Gołębie i Świerże (kupił je od Gierałtowskich ? - h. Ur).

W 1727 r.
Występuje Wojciech syn Macieja z Nienałt i Gołębi;

1727 - akt przeniesienia własności Gołębie Leśniewo, Bondy, Godlewo Podianowe, Kuleszki Ząbki przez Stanisława Szulborskiego na Wojciecha, AGAD spis poz. 26

1728 r.- AGAD_spis poz. 7b występuje Albertus z żoną zam. Nienałty Kuleszki wraz z dwojgiem służby.

1739 - po raz pierwszy i  jedyny wymieniony w AGAD_spis poz. 7b jako zam. w Gołębiach.

występuje razem z Piotrem w AGAD_spis poz. 7b (Taryfa dispartymentu soli suchedniowej) w dobrach ziemskich powiatu nurskiego za 1740 r. - 3 włóki,  1/2 półwłóka, 1 beczka, 3 ćwierci.


Wife:  

Father:  
Mother:  


 


Male  Child 1:   Tomasz

Born: 1720
Died: 1780
Spouse: Katarzyna Rykaczewska
Children: Michał Stanisław, Andrzej Franciszek, Xawery, Piotr, Jan

Occupation: burgrabia kamieniecki i ostrowski
1740 - Tomasz - syn Wojciecha Nienałtowskiego oraz Bonifacy Jan dwojga imion Nienałtowski (nie podano skąd);
1741 - wymieniony po raz pierwszy wraz z Bonifacym w AGAD_spis poz.7b zam.  w Gołębiach
1747 - Adam - burgrabia nurski i Tomasz - burgrabia kamieniecki. Obaj są synami Wojciecha i mają brata Bonifacego Jana (dwojga imion).
1751-53 Tomasz Nienałtowski burgrabia kamieniecki i jego brat Bonifacy
Nie występuje w spisie ludności wsi w 1783 r.
Z AGAD_spis poz. 7b wynika, że był burgrabią kamienieckim w latach 1744-49.
burgrabia ostrowski (metryka urodzin syna Andrzeja)


Male  Child 2:   Bonifacy

Spouse:
Children:


komornik nurski


Male  Child 3:  

Died:  
Spouse: <NoName>
Children: Szymon


 


Male  Child 4:   Adam

Born: 1719
Died: 1791
Spouse: Apolonia z Czyżów
Children: Szymon

Occupation: Kuleszki Nienałty/Gołębie
burgrabia,
justycjariusz (instygator)
1739 - wymieniony w AGAD_spis poz. 7b po raz pierwszy  zam. w Kuleszkach Nienałtach
1740 - w AGAD_spis poz. 7b jako zam. w Gołębie
1741 - "instigatori lub iustigatori (justycjariusz czyli oprawca -urzędnik podległy staroście ale tylko do XV w.) castr nurem" z Kuleszki Nienałty, AGAD_spis poz. 7b
1745 - "instigatori (najwyższy prokurator państwa!?) castres nurus" z Kuleszki Nienałty jak w AGAD_spis poz. 7b
1746 - burgrabia nurski z Kuleszki Nienałty i Kuleszki Utrag (?), AGAD_spis poz. 7b.
1747 - Adam - burgrabia nurski (w Kuleszki Utrag (?) jak podaje AGAD_spis poz. 7b i Tomasz - burgrabia kamieniecki. Obaj są synami Wojciecha i mają brata Bonifacego Jana (dwojga imion).
1751-53 Adam - burgrabia nurski
1755 - Adam burgrabia nurski
1792 - niegdy burgrabia grodzki nurski