Aleksander Józef Male

Born: 1867
Died: 1914   ur. w Stokowie Bućkach
akt ur. nr 30
zmarły i pochowany w Czyżewie w grobie rodzinnym
akt zgonu nr 96

Occupation: gospodarz w Białych Misztalach
ławnik sądowy w Czyżewie

Comments: Przed wojną  w domu na Białych były dokumenty rodzinne (relacja ustna cytowana z pamięci przez seniora rodu):
1. plany geometryczne zapkupionej ma spółkę ze Stokowskim ziemi w Misztalach
2. akt kupna/sprzedaży ziemii od pani Bertholdii na Piotra Nienałtowskiego i dwóch Stokowskich.
3. dowód szlachectwa Stokowskiego, herbu Jelito wystawiony przez Heroldię Królestwa Polskiego, podpisany przez zwierzchnika Heroldii KP nijakiego Kurnatowskiego

W 1944 r. gdy przechodził front bolszewicki pocisk trafił w dach domu i wszystko co było na strychu uległo zniszczeniu. Rodzina cudem ocalała - tej nocy nocowali poza domem (relacja ojca).

Aleksander Józef's Family

Spouse: Julia Zawistowska married 1895
Children: Jan Nienałtowski
 

Aleksander Józef's Heritage

Parents: Piotr Paweł Nienałtowski, Franciszka Stokowska
Siblings: Hippolit Stefan, Adam, Andrzej, Marianna, Helena