Franciszek Male

Comments: herbu Nałęcz
Wywiódł szlachectwo w 1841 r. (h. Ur.), wylegitymowany w Królestwie Polskim.

Franciszek's Heritage

Parents: Szymon, Katarzyna Sokolnicka
Siblings: