Kacper Male

Born: 1801
Died: 1852    

Comments: herbu Nałęcz
Wywiódł szlachectwo w 1841 r. (h. Ur.), wylegitymowany w Królestwie Polskim (E. Sęczys) leg. 1841 r.

Kacper's Heritage

Parents: Jan, Scholastyka Godlewska
Siblings: Wiktor, Józef, Anna