Tomasz Male

Born: 1720
Died: 1780    

Occupation: burgrabia kamieniecki i ostrowski

Comments: 1740 - Tomasz - syn Wojciecha Nienałtowskiego oraz Bonifacy Jan dwojga imion Nienałtowski (nie podano skąd);
1741 - wymieniony po raz pierwszy wraz z Bonifacym w AGAD_spis poz.7b zam.  w Gołębiach
1747 - Adam - burgrabia nurski i Tomasz - burgrabia kamieniecki. Obaj są synami Wojciecha i mają brata Bonifacego Jana (dwojga imion).
1751-53 Tomasz Nienałtowski burgrabia kamieniecki i jego brat Bonifacy
Nie występuje w spisie ludności wsi w 1783 r.
Z AGAD_spis poz. 7b wynika, że był burgrabią kamienieckim w latach 1744-49.
burgrabia ostrowski (metryka urodzin syna Andrzeja)

Tomasz's Family

Spouse: Katarzyna Rykaczewska married  
Children: Michał Stanisław, Andrzej Franciszek, Xawery, Piotr, Jan
 

Tomasz's Heritage

Parents: Wojciech, <NoName>
Siblings: Bonifacy, <NoName>, Adam