Wojciech Male

Born: 1690
Died: 1740    

Occupation: Kuleszki Nienałty
Gołębie i inne

określany jako Gnosus

Albertus, właściwie Wojciech (po łac. Adalbertus)

Comments: W 1688 dziedzicem cz. dóbr Gołębi L. i Bundy był Piotr Gołębiewski (h. Ur.)
W 1676 zamieszkiwali w Gołebiach Paweł Gołębiewski i Stanisław Szulborski AGAD_spis poz. 7 a i b.

1711 - AGAD_spis poz. 8 podaje:  Alberta N. i Pauli
Gołębiewski tenutarium ... bonum Gołębie et Nienałty Kuleszka.

W 1712 poszerzył swoje włości o Gołębie i Świerże (kupił je od Gierałtowskich ? - h. Ur).

W 1727 r.
Występuje Wojciech syn Macieja z Nienałt i Gołębi;

1727 - akt przeniesienia własności Gołębie Leśniewo, Bondy, Godlewo Podianowe, Kuleszki Ząbki przez Stanisława Szulborskiego na Wojciecha, AGAD spis poz. 26

1728 r.- AGAD_spis poz. 7b występuje Albertus z żoną zam. Nienałty Kuleszki wraz z dwojgiem służby.

1739 - po raz pierwszy i  jedyny wymieniony w AGAD_spis poz. 7b jako zam. w Gołębiach.

występuje razem z Piotrem w AGAD_spis poz. 7b (Taryfa dispartymentu soli suchedniowej) w dobrach ziemskich powiatu nurskiego za 1740 r. - 3 włóki,  1/2 półwłóka, 1 beczka, 3 ćwierci.

Wojciech's Family

Spouse: <NoName> married  
Children: Tomasz, Bonifacy, <NoName>, Adam
 

Wojciech's Heritage

Parents: Maciej Nienałtowski, <NoName>
Siblings: Piotr Nienałtowski