kta metrykalne

Najwięcej wpisów dotyczących Nienałtowskich można znaleźć w aktach metrykalnych w parafiach kościołów w Zarębach Kościelnych, Andrzejewie i Czyżewie. Także mogą one znajdować się w innych parafiach obecnego powiatu ostrowskiego. Akta te zawierają wpisy od ok. 1650 r. (zależnie od parafii). Duplikaty akt znajdują się w archiwach - najwięcej w archiwum Pułtuskim (obejmują lata 1810 - 1870 r.). Starsze akta są w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Nowsze w parafiach. Dzięki pomocy zaprzyjaźnionego internauty udało sie uzyskać odpis danych metrykalnych z Zarębów Kościelnych, znajdujących się na mikrofilmach w USA.

akta urodzeń

akta małżeństwa

akta zgonów

Wypisy z akt metrykalnych parafii Andrzejów dotyczących miejscowości Gołębie

Wypisy z akt metrykalnych innych parafii (z poszukiwań Anny Nienałtowskiej)

do głównej strony