Rzeka Brok

Brok jest nierozerwalnie związany z rodem Nienałtowskich oraz z naszymi sąsiadami. Od początku osiedlenia zapewniał wodę do potrzeb gospodarczych i mógł utrudniać dostęp do domostw (tereny podmokłe).

Brok urokliwy
Brok - dziecięce kąpielisko
Brok w turystyce wodnej
Brok także niegroźnie wylewa

autorzy zdjęć: Iwona i Józef Nienałtowscy

Zobacz też http://www.mzo.neostrada.pl/ziemiaostrowska/brokrzeka.htm

do głównej strony