Drzewo Genealogiczne Zygmunta Stefana Zalewskiego (w budowie)

Pan Zygmunt Stefan Zalewski z Olsztyna budując swoje drzewo genealogiczne odkrył, że jest pra-pra-prawnukien Wincentego Nienałtowskiego, syna Piotra i Anastazji z Zaorskich urodzonego około roku 1800 w Leśniewie Gołębiach, gmina Andrzejewo. Czyli mamy zidentyfikowaną drugą rodzinę, w której istniał Patent Heroldii uzyskany w 1851 r. i zapisany pod nr 270, w księdze pod literą N. Wincenty zapoczątkował gałąź Nienałtowskich z Małachowa. Pan Zygmunt Zalewski dalej szuka swoich przodków i ma duże osiagnięcia. Część odkryć pokazano na stronie .