Gałęzie rodowe,
przydomki i rozsiedlenie
 

 

Odgałęzienia

Zajmowanie stanowisk w innych miastach lub zakup ziemi - mógło wiązać się z powstaniem odgałęzień:
- łomżyńskich - Florian Nienałtowski występował z ramienia ziemi łomżyńskej w elekcji z 1697 r. [8] - należy sprawdzić, jak i kiedy Nienałtowscy tam trafili. Może to tylko zamieszkiwanie w okolicach Czyżewa i Andrzejewa mogło spowodować przynależność do ziemi łomżyńskiej?
- warszawskich - Piotr Nienałtowski - burgrabia warszawski;
- przemyskich - Maciej Nienałtowski, późniejszy burgrabia przemyski, brał udział w Laudum ziemian przemyskich. Czyli mógł posiadać tam ziemie.
- kamienieckich (nie jest wiadomo, który to był Kamieniec, najprawdopodobniej Kamieńczyk nad Bugiem) - Tomasz Nienałtowski, burgrabia kamieniecki.
- pruskich - Casimir Nienaltowski był wspomniany w 1764 r. jako zamieszkujący w Mirosławach pow. Sztum, woj. Malbork [18]. W 1772 r. miejscowość ta weszła w skład Królestwa Prus (Woj. Arch. Państw. Gdańsk). Czy pozostał tam i uległ zniemczeniu? W liście wasalalnej szlachty polskiej, która przysięgała królowi pruskiemu w 1772 r. jego nazwisko nie występuje.
- białostockich
- Wg opowieści niektórych rodzin, duża grupa Nienałtowskich opuściła ziemię nurską po powstaniu styczniowym. Być może, że Nienałtowscy zamieszkujący miasto i okolice Białegostoku, są ich potomkami.

Przydomki

W przypadku, gdy w jednej miejscowości zamieszkuje kilka rodzin o jednakowym nazwisku - nadaje im się przydomki, aby rozróżnić rodziny. Także przydomki nadawano rodzinom o jednakowych nazwiskach zamieszkujących w innych, ale pobliskich miejscowościach.

Poszczególne rodziny Nienałtowskich zamieszkujących w różnych miejscowościach pobliskich Nienałt - posiadały przydomki. Np. W Zarębach i Nienałtach - Nienałtowscy mieli przydomki Niszkojce (Niśkojce), Papierki - w Nienałtach - Michnach, Cytrusy (niektórzy twierdzą, że Byki) w Skłodach.

Przydomek Niszkojce może łączyć Nienałtowskich z Prusami. Szkojcami (skojcami) nazywano monety stosowane przez Krzyżaków na terenie Prus (informację tę znalazła Anna Nienałtowska z Tych). Być może, że jakieś stale używane powiedzenie jednego z członków rodu - spowodowało powstanie tego przezwiska (przydomka). Może to także być skojarzenie z formą podatku płaconego bydłem (skot).

Drugi przydomek to "Papierki". W latach 1695-97 mieszkał w Nienałtach Wojciech Nienałtowski dicti Papierczyk. Nie wiadomo skąd pochodzi ten przydomek. Być może, że także może się łączyć z Prusami, gdyż znany i rozrodzony ród (Napiórkowscy) wywodzący się z Prus, pochodził z miejscowości Napierki i miał takie zawołanie. Być może, że jakieś koligacje z Napierkami spowodowały powstanie przydomka Napierki, potem zamienione na Papierki.

Trudno jest podać pochodzenie przydomka Cytrusy (Byki).

W poszczególnych miejscowościach Nienałtowscy mogli mieć także przydomki. Inne rody miały dziesiątki przydomków. Nie udało się znaleźć w dokumentach większej ilości "naszych" przydomków. Dotychczas znaleziono przydomek:"Kawka" i dotyczy Macieja Nienałtowskiego z Nienałt Brewek i Raw Gackowa, który w roku 1760 pisał się Nienałtowski dicti Kawka. Inny - Stanisław Nienałtowski. nosił przydomek Kawczyk. W roku 1762 mieszkal w Nienaltach Brewkach Mikolaj Nienaltowski dicti Gora (pewnie Góra). W Nienałtach Michnach secundo mieszkał w 1673 Michał Nienałtowski Lenarcik, co oznacza lisek.

Pan Rafał Nienałtowski odnalazł w w metrykach i aktach ziemskich/grodzkich przydomki Byki, Bycy, Byczy lub Bycyk. Przydomek Papierki (w metrykach i aktach ziemskich/grodzkich zwą ich Papierczyk - tak zwano "mojego" Wojciecha z Nienałt, tego co kupił Gołębie. Jest jeszcze jeden nowy przydomek, o którym dotychczas nie było mowy: Załęga (to zapewne ci, mieszkający w Nienałtach - Załęgach). Wszyscy byli ze sobą spokrewnieni. Mieli jednego przodka żyjącego na przełomie XVI/XVII wiek. Pan Rafał nie odnalazł w przeszukanych archiwach przydomka Cytrusy i Niśkojce na przestrzeni (XVII - XX w.).


Rozsiedlanie

"Wędrówki" Nienałtowskich związane z zajmowaniem stanowisk i wykonywaną pracą można zobaczyć na mapce.

Gdzie obecnie mieszkamy? Wg. spisu powszechnego i danych opracowanych przez prof. K. Rymuta [10], obecnie przedstawionego na http://www.herby.com.pl/herby/ nasze nazwisko nosi w Polsce ok. 620 - 660 osób. Z tego w poszczególnych wojwództwach (wg. starego podziału administracyjnego):
warszawskie - 158; bielsko-podlaskie - 1; białostockie - 45; bydgoskie - 1; ciechanowskie - 2; elbląskie - 12; gdańskie - 20; gorzowskie - 8; jeleniogórskie - 1; katowickie - 4; kieleckie - 8; konińskie - 1; koszalińskie - 24; legnickie - 6; łomżyńskie - 216; olsztyńskie - 2; opolskie - 2; ostrołęckie - 48; pilskie - 11; płockie - 4; piotrkowskie - 1; siedleckie - 1; skierniewickie - 6; słupskie - 9; suwalskie - 14; szczecińskie - 18; wrocławskie - 12. Powyższe dane można przedstawić na mapie Polski.

Tak więc, najczęściej mieszkamy w b. woj. łomżyńskim, warszawskim, ostrołęckim, białostockim - czyli pozostaliśmy na Mazowszu. Drugim skupiskiem jest północno-zachodnia Polska.

Znaczna liczba Nienałtowskich, bo ok. 60-100 mieszka w USA. Niektórzy z nich skrócili (zmienili) nazwisko (Nienalt, Nenalt, Neill itp.), inni zaś pozostali przy nazwisku zmienionym przez urzędników emigracyjnych (Ninaltowski).

Łącznie żyje ok. 700 - 750 osób noszących nazwisko Nienałtowski.

do głównej strony