Genealogia rodu - Nienałtowscy w dokumentach

W herbarzu Uruskiego [14] napisano:

NIENAŁTOWSKI h. NAŁĘCZ. Wzięli nazwisko od wsi Nienałty, w ziemi nurskiej; licznie rozrodzona zagrodowa szlachta.

Od czasu pojawienia się naszej strony (25.10. 2001 r.) - kilkakrotnie zmienialiśmy daty pierwszego wzmiankowania o naszym rodzie. Ostatnio "wgłębiliśmy się" z 1550 r. na 1449 r. Wg [20] po raz pierwszy nasze nazwisko pojawiło się w dokumentach z 1449 r. (Dane z IH PAN zebrała Iwona Nienałtowska. Anna Nienałtowska znalazła inny dokument, gdzie pomyłkowo zamiast Nyenalth zapisano Nyewalth). Wówczas zapisano o włączeniu miejscowości Nyenalthy (łacińska forma zapisu nazwy Nienałty) do parafii Zaremby, wydzielonej z parafii Zuzela w 1446 r. Widać, że Nienalth jest wymieniony na pierwszym miejscu, co może o czymś świadczyć. W 1499 wspomniano Martinum de Nyenalthi syn Falisława.

Adam Plebanus in Zaramby proposuit contra nobilem Martinum de
Nyenalthi pro decima prediali, nobili allegante decimam sibi
fuisse per ipsum plebanum donatam ex eo quia eum presentaverat ad
ecclesiam parrochialem quam modo obtinet in Zaramby.

Z tłumaczenia wynika, że Adam pleban z Zaremb złożył skargę przeciw szlachetnemu Martinum de Nyenalthi o dziesięcinę folwarczną. Szlachcic twierdzi, że ta dziesięcina była mu ofiarowana przez samego plebana, z tego powodu, że go przedstawił do kościoła parafialnego, który trzyma w Zarembach Może to wskazywać, że rzeczony Marcin był kollatorem czyli patronem kościoła, Bowiem patroni mieli prawo prezenty, czyli przedstawiania biskupowi płockiemu swych kandydatów na proboszcza. Nie jest wiadomo, czy Marcin był jedynym fundatorem kościoła. Może fundatorów było kilku. Wówczas najbogatszymi pod wzgledem ilości ziemi byli Zarembowie i Nienałtowscy.

W 1502 r. ponownie spotykamy nazwisko Marcina de Nienałty. W 1505 r., napisano "Paulum Nyenalth filium Falislai de Cvlesky (Paweł Nienałt syn Falisława z Kuleszek) [16]. informacje tę przekazał nam A.A.Pszczółkowski]. Oznaczało to, że w Kuleszkach zamieszkiwał rzeczony Paweł Nienałt. W 1508 r. wymienia się Stanislaum de Nyenalthy. W 1509 r. ponownie wymieniono Martinum de Nyenalthy. W 1514 r. wymieniono Leonardum de Nyenalthy. W 1523 r. wymieniono: Stephan, Phalislaum et Petrum de Nyenalthy.
Potem pojawiają się wyrywkowe informacje o poszczególnych osobach. Trudno z tych danych stworzyć pełne drzewo genealogiczne. Opracowanie chociażby cząstkowego drzewa będzie wymagać głębokich poszukiwań w archiwach.

W książce Grzegorza Błaszczyka Diecezja Żmudzka od XV do XVII wieku. Ustrój. wydana przez UAM Poznań 1993 napisano, że kancelaria Biskupa Żmudzkiego była kierowana przez notariusza. Musiał on mieć odpowiednie wykształcenie. Wymieniono w niej (s. 91) m.in. Hieronima Pawła z Nienałt, który był notariuszem biskupim w latach 1522-1523, a w 1533 był notariuszem i altarzysta krankinowskim (miejscowość Krankinów). W 1546 miejscowym altarzystą był Luc Nienałtowski. Serdecznie dziękuję za cenną informację Panu Grzegorzowi Krupińskiemu. Pani Anna Nienałtowska uzupełniła tę informację o tym notariuszu, ale w zapisie łacińskim - Ieronimus Pauli de Nyenalthy, cler. Płoc. dioeceni. notar. publ. wymieniony w Acta capitulorum Plocensis opr. przez B.Ulanowskiego. str. 545.

Obecnie znane są następujące informacje osobowe [12,14,16, 20,21 i inne]:

Christophorus, Nicolaus i Joanes Nyenalthi - 1528;

Wawrzyniec Nienałtowski i Katarzyna Borowna jego pani (żona) ok. 1570 r. Księga sądowa zakroczymska 1423-1427 r .około 1570 roczkach w Ciechanowie dopisek.; Hic fuit Laurencius Nyenalthowsky et Catherina Borowna cum ea peragebat - dodała Anna Nienałtowska 2010 r.;

Rosłan syn Marcina - 1564;
Jakób syn Stanisława - 1625;
Piotr żonaty z Anną Gnoińską, miał dwóch synów - Jana i Macieja - 1650;
Maciej, burgrabia przemyślski (wg oryginału) - 1660;
Wojciech (1692) miał synów - Floryana (ożenił się z Barbarą Gołębiewską), Jana, Stanisława i Walentego;
Jakób, syn Adama, dziedzic Nienałt Kuleszek - 1692;
Adam - burgrabia nurski - 1755;
Piotr - burgrabia warszawski - 1779;

W [21] zebrano wybrane dane z dokumentów komory celnej z Włocławka z lat 1537 - 1576. Na uwagę zasługuje sposób przedstawienia naszego nazwiska oraz stosowanie formy jego zapisu zbliżonej do obecnej (PZ)

19 IV 1555 - Stephanus Nyenalthowski;
? - Leonardus et Mathias Nyenalthowsczi - Rosthkovye;
10 V 1555 - Albertus Nyenalth;
9 V 1556 - Mathias, Petrus, Adam, Mathias Nyenalthovie et Campisthovie;
2. V. 1556 - Petrus, Seraphinus Rosthowie, Nyemyerza, Jacobus et Johannes Nyenalthovie;
19 V 1556 - Adam Szulborski, Martinus Nyenalth, Martinus Sklod;
26 IV 1557 - Martinus et Albertus Nyenalthowie;
14 IX 1575 - Georgius Nienalthowski;
25 III 1537 - Joachim Nyenatolski

Wiele z poniższych informacji "wyciągniętych" z ksiąg nurskich (sądowych, grodzkich i innych) - zawdzięczamy Panu Markowi Wójcickiemu, szukającemu przodków na ziemi nurskiej - podziękowanie dla Pana Marka umieszczono w dziale "Pokłony". Informacje od Pana Marka oznaczono MW. Także informacje dodaje Rafał Nienałtowski (RN).

Z nurskich grodzkich ksiąg wieczystych z 1616-1617 r. (MW)

Piotr, syn Wojciecha z Nienałt Brewek;
Wojciech, syn Marcina z (?);
Zofia, córka Wawrzyńca z Nienałt Szyman;
Maciej, syn Piotra z Nienałt Brewek;
Wojciech, syn Pawła z Nienałt Brewek;
Jan, syn Pawla z miejscowosci Nienałty Kuliski;
Stanislaw, syn zmarlego już wtedy Jana a wnuk Serafina z Nienałt Szyman;
Stanisław, syn Mikołaja z miejscowości Nienałty Niestepowo Dunicki.

Grodzka nurska relacje oblaty, sygn.1 (1601-1602) Rafał Nienałtowski

Adam, Maciej s. Pawła z Nienałty Kuleski
Zofia c. Laurentego z mężem Adamem Leśniewskim z Zarąb Borkowo
Wincenty s. Stanisława z Gołębi Leśniewo
Salomon Leśniewski z Gołębi Leśniewo

Marcin s. Wojciecha z Nienałty Niewstempowo
Stanisław s. Pawła z Nienałty Niewstempowo
Maciej, Wojciech s. Krzysztofa z Nienałty Niewstempowo
Jan, Piotr s. Stanisława z Nienałty Niewstempowo

Maciej, Wojciech, Krzysztof z Nienałty Dunicki
Maciej, Wojciech s. Krzysztofa z Nienałty Dunicki
Anna siostra rodzona Macieja i Wojciecha z mężem Maciejem Glinką z Ostrowi
Paweł s. Mikołaja z Nienałty Dunicki
Helena c. Mikołaja z Nienałty Dunicki
Paweł s. Stefana z Nienałty Dunicki
Adam s. Pawła z Nienałty Dunicki
Maciej s. Krzysztofa z Nienałt Dunicki

Jan s. Mikołaja z Nienałt

Jakób s. Stanisława z Nienałty Szymany

Krzysztof, Maciej, Adam, Jan s. Katarzyny i Macieja (Skłody/Przezdziecko)
Stanisław s. Macieja (Skłody/Przezdziecko)

Z Ksiąg grodzkich ostrowskich (dziękujemy Panu Andrzejowi Brzózce)

- 1638 r. Stanislaw, Albert, Grzegorz i Krzysztof Nienaltowscy z Nienałt Brewek,
- 1636 r. Piotr i Pawel Nienaltowscy z Nienałt Brewek
- 1634 r. Stanislaw Nienaltowski z Nienałt Szymany

Księga ostrowska grodzka z 1637- 1640 lat (przysłał Marek Wójcicki).
Piotr syn nieżyjacego już Stanislawa Nienaltowskiego z Nienałt Szyman występuje w akcie z Janem Gołebiewskim synem Wawrzynca i jego synem Stanislawem Gołebiewskim. Rzadko wystepuja Ci Gołebiewscy - od nich Gołebie albo oni od Gołebi,
Ciekawe małżeństwo chłopsko-szlacheckie Katarzyna Nienałtowska - córka nieżyjącej już Anny, żona chłopa Jana Wioteski ze wsi Rząśnik,
Jan Leśniewski syn Salomona z Gołębie Leśniewo, Od nich może nazwa wsi,
Adam Nienaltowski syn Stanislawa z Kuleszek,
Stanislaw i Grzegorz synowie Krzysztofa Nienaltowskiego z Nienałt Brewek,
Pawel syn Piotra Nienałtowskiego z Nienałt Brewek,
Adam Nienaltowski zwany Załężnym,
Stanisław syn Wojciecha Nienaltowskiego z Nienalt Brewek,
Krzysztof syn Wojciecha Nienaltowskiego z Nienalt Dunicek,
Augustyn Uściński z Nienałt Dunicek i jego zona Anna córka Jana Jabłonowskiego i Anastazji Nienałtowskiej.


Z regestru pogłównego z 1673 r. (AGAD, ASK I 66) - zawdzięczamy te dane Panu Piotrowi Złotowskiemu - znawcy problematyki ziemi nurskiej - dziękujemy! Informacje od Pana Piotra oznaczono PZ.
Pogłówne to podatek na utrzymanie wojska. Podano kto, ile i za kogo (co) płaci.
Wśród niżej wymienionych najwyższe poważanie posiadał Maciey, którego tytułowano JG Mość, pozostali byli zwykłymi szlachcicami (Pan, nobilis). Wyższym poważaniem cieszył się szlachcic, któremu pisano "małżonka" niż "żona". Niektórzy posiadali jako służbę (parobków) - zbiedniałych szlachciców. Pisano wówczas przy imieniu lub określeniu "parobek" skrót - Nbl (nobilis). Komornik, była to osoba wynajmująca komorę - praktycznie służba.

k. 919 v.
Świerże Tworki
JGo Mość Pan Maciey Nienałtowski z małżonką, komornik Marcin Bublik z żoną y dziewką [płaci] - 3 zł

k. 920
Nienałty Kuleszki
Pan Jan Nienałtowski z małżonką, siostra y synów dwa - 3 zł

Nienałty Drugie
Pan Jan Nienałtowski z małżonką, Parobek, dziewka y lozny leszny Zaręba - 5 zł 15 gr
Pan Jakub Nienałtowski z małżonką, córka y bronowłok - 4 zł

k. 949
Villa Szulborze Koty
Nobil Albertus Nienałtowski cum uxore - 1 zł 15 gr

k. 954
Zaręby Kościelne
Pan Stanisław Nienałtowski z małżonką, syn Bartłomiej, dziewka, Sobiech Parobek - 5 zł

k. 954 v.
Nienałty Brewki
Pan Pawel Nienałtowski z małżonką y siostra żony komornica - 2 zł 15 gr
Pan Stanislaw Nienałtowski z małżonką y Marina komornica - 2 zł 15 gr

Nienałty Dunicki
Pan Matheus Nienałtowski z małżonką, Jan Brat tegosz - 2 zł
Pan Maciey Nienałtowski z małżonką y siostra samego - 2 zł

Nienałty Michny secundo
Pan Matheus Nienałtowski Parobek Nbl, bronowłok Nbl- 6 zł
Pani Jadwiga Nienałtowska wdowa z córką - 1 zł 15 gr
k. 955
Pan Kazimierz Nienałtowski - 15 gr
Pan Michał Lenarcik Nienałtowski, Jan Skłodowski w domu jego mieszka z żoną y siostra Jagnieszka - 3 zł
Pan Andrzey Nienałtowski z żoną, Walenty, Jan Bracia - 3 zł 15 gr
Pan Woyciech Nienałtowski z małżonką, siostra tegosz Kuleszyna z córką - 2 zł 15 gr
Pan Stanisław Nienałtowski z małżonką - 1 zł

k. 956 v.
Uscianek
Pani Katarzyna Nienałtowska, maritus militia dyssesit - 15 gr

W roku 1676 kiedy sporządzono regestr pogłównego - żyli (MW):

W Nienałtach Brewkach - Maciej, Adam, Jozef, Stanislaw i Franciszek Nienałtowscy;
W Nienałtach Dunickach - Bartłomiej;
W Nienałtach Szymanach - Adam.


Wojciech z Nienałt-Brewek, który poszerzył (1712 r.) swoje włości o Gołębie i Świerże - z niego wywodzą się:
- Szymon ożeniony z Katarzyną Sokolnicką. Z nich - Franciszek - dziedzic wsi Nienałty-Kuleszki;
- Piotr ożeniony z Anastazją Zaorską. Z nich - Fabian i Wincenty;
- Andrzej i jego synowie Jan i Paweł;
- Jan z synami Kacprem (jego syn Wiktor) i Józefem;
Wojciech, dziedzic wsi Nienałty-Brewki ożenił się z Ewą Czarzasty (1750);
- Rafał jego syn, ożenił się z Apolonią Kalinowską. Mieli syna Piotra - wachmistrza żandarmów (ok. 1860);
- Z tej linii Leon ożeniony z Teklą Czartoryjską mieli synów Konstantego (urzędnika w Warszawie) i Aleksandra.

Szlachta ziemi nurskiej zjechała 3 marca1792 roku do Ostrowi. Po mszy świętej w tamtejszym kościele zebrała się
i wybierała urzędników. Burgrabią grodzkim nurskim został Szymon Nienałtowski (MW).

I oto nowa informacja, która przysłał Pan Łukasz Lubicz- Łapiński (podziękowania!):
W księdze ślubów parafii Zuzela pod datą 16 luty 1790 r. znajduję się metryka ślubu:
Urodzonego (Generosus Dominus) Szymona Nienałtowskiego pełniącego urząd burgrabiego nurskiego - kawalera, syna Adama i Apolonii z Czyżów
z Marianną Pętkowską - panną. Czyli ów Szymon był także i wcześniej Burgrabią nurskim.

Piotr - był adwokatem (patronem) przy Trybunale Koronnym w Lublinie. 29.05.1776 r. reprezentował Kapitułę Kamieniecką przed Trybunałem. Informacja pochodzi z "dekretarza" spraw województwa podolskiego z 1776 r. (Centralne Archiwum Państwowe w Kijowie: zespół 37, inwentarz 1, sprawa 5, k. 51v); (Informację tę przekazał nam Oleg Rosowiecki z Kijowa - dziękujemy!). Sądzić należy, ze Piotr adwokat - to także ww. burgrabia warszawski.

W końcu XVII w. żył na ziemi nurskiej Maciej syn Trojaniego Nienałtowskiego.

Z ksiąg sądowych ziemi nurskiej (MW)

1728 - Mikołaj - syn Szymona i jego żona Dorota z Kaczyńskich;
1728 - Piotr - syn Jana i żona Magdalena ze Świerżewskich (córka Stefana);
1729 - Hipolit - syn Michała z Nienałt, Franciszek syn - Macieja z Nienałt Brewek;
1760 - Tomasz - syn Piotra z Nienałt Brewek i Dominik - syn Stanisława z Nienałt Szyman;
1798 - Agnieszka - wdowa po Ludwiku z Rostek Daćbogów (Rostki Daćbogi);
1798 - Paweł - syn Adama i Andrzej - syn Piotra (nie podano skąd pochodzili);
1792 - Teodozja ze Stokowskich Godlewska skarży się przed "urzędem i aktami konfederackimi Ziemi Nurskiej w Nurze" na braci Jana i Piotra Nienałtowskich (synów Tomasza) dziedziców dóbr Gołębi i innych;
1795 - przed "urzędem i aktami ziemskimi Ziemi Nurskiej w Nurze" stawia się osobiście szlachetny Jan Nienałtowski syn Tomasza i Katarzyny z Rykaczewskich - burgrabiów kamienieckich i okazuje rany na plecach (łopatce lewej ) i lewej ręce zadane przez Piotra Skłodowskiego - syna Mateusza ze Skłodów Średnich;
1794 - Sylwester - syn Wojciecha z Nienałt Brewek (wspomniany też w dziale Ciekawostki);
1794 - Tomasz - syn Piotra z Nienałt Brewek


W latach 1791-92 pojawiają się jeszcze w "Nurskie grodzkie relacje oblaty" (MW):

Józef - syn Bartlomieja z Nienałt Brewek;
Piotr - syn Jana z Nienałt Załęgów;
Hipolit - syn Michała, dziedzic wsi Nienałty Dunicki (Doniczki) i Nienałty Brewki;
Wojciech - syn Macieja ze wsi Gołębie Leśniewo;
Piotr - syn Pawła z Nienałt Brewek;
Maciej - syn Józefa z Nienałt Brewek;
Andrzej - syn Tomasza ze wsi Gołembie (tak w oryginale).

1740 - Tomasz - syn Wojciecha Nienałtowskiego oraz Bonifacy Jan dwojga imion Nienałtowski (nie podano skąd);
1741 - Tomasz i Magdalena z Szulborskich Nienałtowscy (nie wiadomo skąd);
1737-41 Tomasz, Jan i Stanisław Nienałtowski z Brewek
1737- 41 Mikołaj syn Józefa wnuk Bartłomieja z Nienałt Brewek
1746 - Szymon Nienałtowski z miejscowości Kiełcze Swierze;
1747 - Dominik Nienałtowski z Nienałt Wichowizny, syn Stanislawa;
1747 - Mateusz Nienałtowski syn Józefa, wdowiec po Katarzynie z Nienałtowskich córce Wojciecha z Nuru;
1747 - Wawrzyniec Nienałtowski (nie wiadomo skąd);
1747 - Wojciech - syn Ignacego z Nienałt Brewek;
1747 - Adam - burgrabia nurski i Tomasz - burgrabia kamieniecki. Obaj są synami Wojciecha i mają brata Bonifacego Jana (dwojga imion).


W 1719 roku występują w księdze grodzkiej nurskiej wieczystej (MW):

Franciszek - syn Macieja z Nienałt Brewek;
Maciej - syn Józefa z Nienałt Brewek;
Piotr - syn Pawła z Nienałt Brewek;
Agata - córka Andrzeja z Nienałt Szyman.

Z lat 1704-1710

Marcin i Wojciech synowie Jana z Nienałty Kuleszki
Adam syn Macieja z Nienałty Dunicki
Aleksander syn Michala z Nienałt Szyman
Bartlomiej syn Stanislawa (mający jakąś cześć ziemii w Zarębch i Nienałty Brewki)
Kazimierz syn Jana z Nienałty Kuleszki
Walenty syn Stanisława z Nienałt Szyman
Mateusz syn Jakuba z Nienałt Szyman
Józef syn Nikodema z Nienałty Kuleszki
Ignacy syn Pawła z Nienałty Brewki
Grzegorz syn Piotra z Nienałty Szymany
Mateusz syn Mikołaja z Nienałty Brewki

W 1710-1714 r.

Bartłomiej z miejscowości Nienałty Dunicki; Elżbieta córka Bartłomieja;
Jan syn Jakuba z Nienałt Kuleszek;
Maciej syn Józefa z Nienałt Brewek;
Józef syn Bartłomieja z Nienałt Brewek;
Adam syn Walentego z Nienałt Szyman;
Stanisław syn Wojciecha z miejscowości Nienałty Wichowizna;
Józef Nienałtowski z miejscowości Rostki Daćbogi.

1712 - Wojciech syn Szymona;
1713 - Józef syn Bartłomieja i Maciej syn Józefa z Nienałt Brewek;
1713 - Erazm syn Piotra z Nienałt Szyman;
1713 - Mikołaj syn Szymona z Gudoszy (obecnie Godlewo-Gudosze)
1714 - Walenty i Michal synowie Andrzeja;
1714 - Józef syn Macieja z Nienałt Dunicek;
1718 - Stanislaw z Nienałt Brewek.

1751-53
Tomasz Nienałtowski burgrabia kamieniecki i jego brat Bonifacy
Stanisław syn Hipolita Nienałtowskiego
Adam - burgrabia nurski

W 1752
Stanisław syn Hipolita - Nienałty Brewki;
Franciszek z Nienałty Brewki;
Mikołaj - Nienałty Brewki;
Tomasz i Jan z Nienałt Kuleszek;
Adam z Nienałt Kuleszek.

1754
Bonifacy Nienałtowski komornik nurski pożyczył od Jakóba Skłodowskiego syna Jana ze Skłodów Piotrowic 6 dukatów węgierskich, i skarżył go Jakób o zwrot tej sumy w grodzie nurskim w roku 1754.

1759
Franciszek syn Mateusza z Brewek;
Dionizy syn Adama z Nienałt Szyman;
Jan Nienałtowski syn Wojciecha i Katarzyny z Godlewskich właściciel części w Godlewie Wielkim [w 1775 sprzedał część Walentemu Godlewskiemu].

W roku 1752 były jeszcze wymienione "Nienałty Niestempowo Szymany" i "Nienałty Michny", ale nie mieszkali w nich Nienałtowscy.

Intercyzy i umowy przedmałżeńskie w ksiegach nurskich (MW):

1761 r. intercyza Rozalii Nienaltowskiej córki Dominika, a wnuczki Stanislawa z Nienalt Szyman z Mateuszem Grabowskim z Grabowa - synem Mikołaja.

1764 r. - Pawel syn Wawrzyńca Nienałtowskiego z Kuleszek i Elżbieta córka Franciszka Pieńkowskiego - panna - zawierają umowę przedmałżeńską.

1764 r. - Marianna córka nieżyjącego Walentego Skłodowskiego i Ewy Nienałtowskiej, a wdowa po Antonim Godlewskim z Nienałt Dunicek spisuje umowę przedmałżeńska z Franciszkiem synem Stanislawa Nienałtowskiego z Nienalt Brewek

1785 r. Sylwester Nienałtowski syn Wojciecha z Nienałt Brewek i panna Zofia córka Antoniego i Franciszki Rytlów.

1785 r. Marcin syn Dionizego Nienałtowskiego z Nienałt Szyman i panna Katarzyna corka Antoniego Skłodowskiego i Marianny Kempiścianki.

1778 Paweł syn Wawrzyńca Nienałtowskiego z Nienałt Kuleszek i panna Helena corka Szymona Załuski

W roku 1739 wykonywano spisy (solomierzenie) kontyngentu soli tzw. suchodniowej i wówczas (MW):

Nienałty Brewki miały 6 manów i mieszkający w tam: - Franciszek miał w kontyngencie 1 beczkę soli, Mikolaj 2 ćwierci beczki, a Hipolit 1 beczkę;
W Nienałtach Niestempowie Szymanach na 4 manach (ok. 65 ha) mieszkał Dominik i miał w kontyngencie 3 ćwierci beczki soli;
W Nienałtach Michnach (1,5 mana) mieszkal Mikołaj i miał w kontyngencie 3 cwierci beczki soli;
W Nienałtach Dunickach nie odnotowano żadnego Nienałtowskiego a miały one 1,5 mana.

Podobne spisy wykonywano co roku aż do 1750 r. Przyznany kontyngent mógł w poszczególnych latach ulegać zmianom.

W 1727 r. Wystepują:

Wojciech syn Macieja z Nienałt i Gołębi;
Maciej syn Józefa z Nienałt Brewek;
Apolonia córka Bartłomieja (nie podano skąd).

W 1724-26 r.

Józef syn Nikodema;
Szymon syn Jana.

W 1726-27 r.

Marianna - córka Stanislawa.

Dnia 29 października 1765 r. odbyła się uroczystość poświęcenia i postawienia krzyża na miejscu, gdzie miał stanąć kościół i klasztor w Zarębach Kościelnych. Wśród uczestników tej uroczystości między inymi zostali wymienieni: Wojciech, Tomasz, Hipolit i Franciszek Nienałtowscy.

Pomiędzy 1795 a 1807 r. ziemia nurska należała do królestwa Prus. Wówczas bogatsi Nienałtowscy mogli w dokumentach figurować jako von Nienaltowski.

Powyższe daty, oznaczają wzmiankowania w księgach, np. poborowych, sądowych, podatku pogłównego i w innych rejestrach, oraz ważniejszych wydarzeń zarejestrowanych w aktach królewskich, ziemskich czy wojewódzkich. Daty te dają podstawy do dalszych poszukiwań, np. metrykalnych.

Z innych dokumentów

Stanisław Nienałtowski (lat 27) z Żelaz Brokowa - był w 1842 r. possesorem zastawnym. Była to funkcja związana z dzierżawieniem (prawdopodobnie) majątku (ziemi). Na mocy prawa taka ziemia po 50 latach przechodziła (podobno) na własność possesora.

Ze strony rodu Dmochowskich - w 1859 r. Franciszka Nienałtowska, córka Teodora i Agnieszki Godlewskiej wyszła za mąż za Wincentego Dmochowskiego z Żelaz Brokowa. Była jego drugą żoną i zmarła ok. 1964 r.

W rosyjskich spisach uczestników Powstania Styczniowego widnieje Nienałtowski Eugeniusz syn Jakuba.

Pan Krzysztof Skłodowski poszukując swoich przodków odnalazł poniższy dokument i przysłał nam. Dziękujemy!

Ucieszy pewnie Pana wiadomość, że tropiąc swoich nazwiśników w Suwałkach trafiłem również na informacje związane z Nienałtowskimi. Otóż po śmierci Franciszka Skłodowskiego wdowa po nim Marianna z Dubnickich wydzierżawiła odziedziczoną po nim posiadlość w Swierżach Pankach Franciszkowi Nienałtowskiemu obywatelowi w (tu niestety mialem problem z odczytaniem nazwy) Dobrach, może Dmochach czy Dobkach Chrapkach (Dobki miejscowosc w pow. Ostroleckim gm. Czewin. Na mapie kwatermistrzowskiej i w Slowniku Geograficznym KP znalazlem natomiast Czyżew Chrapki). Niestety szczegółowy spis inwentarza miano sporządzić na miejscu, toteż nie został dołączony do akt. Brak jest też szerszych informacji o Pana nazwiśniku.

Archiwum Panstwowe w Suwalkach, Akta notariusza Zapiórkiewicza, sygn. 270, akt z 30 czerwca/18 lipca 1838 r., s. 437-439 nr rep. 155. [skrót]
"... stawila sie: 1. W
o Maryanna z Dubnickich Wdowa po Franciszku Sklodowskim poborcy Kassy Glówney tuteyszej Guberni pozostala, w miescie Suwalkach zamieszkala, jako Matka i naturalna Opiekunka nieletnich Bernarda i Wladyslawa synów w Malzenstwie z zeszlym swym Mezem splodzonych oraz 2. Albert Krzymowski patron przy Trybunale tuteyszym, równie w Miescie Suwalkach zamieszkaly, jako przydany opiekun ... 3. Franciszek Nienaltowski Obywatel w (nieczytelne: Dobrach, Dobkach?) Chrapkach powiecie ostroleckim Guberni Plockiej zamieszkaly z drugiej strony i dobrowolnie zeznali kontrakt dzierzawny w tresci nastepujacej:
° Ze skutków sukcesji po sp. Franciszku Sklodowskim (...) ta ze lacznie ze swemi pupilkami bedac wlascicielka posiadlosci szlacheckiej we wsi Swierzach Pankach i innych w powiecie ostroleckim Guberni Plockiej polozonej, wydzierzawia przez akt niniejszy (...) P. Franciszkowi Nienaltowskiemu wraz z Budowlami, plotami, ogrodami, z zasiewami jaremi, ozieminami i warzywami na trzyletni przeciag czasu poczynajac od dnia 1 Roku biezacego, stycznia (?).
° Suma dzierzawna ryczaltowo za lat trzy Zlotych Polskich piecset obustronnie umówiona przez P. Nienaltowskiego przy podpisaniu tego aktu do rak Sklodowskiej oplacona zostala ...
° Dzierzawca obowiazany jest z wlasnych funduszy bez moznosci zadania zwrotu zaspokajac przez ciag trzechletniej posesyi wszelkie podatki ...
° Nadto przy wyjsciu z dzierzawy, wszystko w takim stanie pozostawic na gruncie jak przy objeciu (...) posesyja czy to w zasiewach, budowlach lub inwentarzu zywym i martwym podlug oddzielnego aktu podawczego (...)
P. Nienaltowski bierze na siebie obowiazek, sklonic po...(nieczytelne) dopiero wymieniona realnosc Stanislawa Sklodowskiego, do ustapienia z oney w ciagu biezacego miesiaca i roku, badz krokami exequcyi sadowej przy ponoszeniu bez regressu kosztów potrzebnych, badz na drodze ugodliwej, albo gdyby im sie to niepodobalo, mocen jest zrzec wzietej dzierzawy i zadac zwrotu od Sklodowskiej zaliczonej jej dzisiaj kwoty (...).


Pani Anna Nienałtowska ponownie znalazła źródło zawierające informację o "nazwiśniku". W " Almanach Leśny : rocznik personalny administracji lasów państwowych Cz.1 Imienny wykaz personelu Administracji Lasów Państwowych: według stanu na dzień 1 lipca 1933r.: zestawiony na podstawie materiałów otrzymanych z Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych" Wymienia się nazwisko Nienałtowski Janusz Roman. Praktykant leśny pełniący obowiązki leśniczego. Kontraktowy 1930 r. Nadleśnictwo Małomierzyce woj. Kieleckie. Więcej

Pani Anna Nienałtowska odnalazła dokument "Księgę cenzury czyli opinij Nauczycielów o uczniach Szkoły Podwydziałowey Łomżynskiey" z 1813 r. I tam w spisie "Klassa Pierwsza" widnieje Leon Nienałtowski, Ojczyzna - Nienalty B., Stan dziedzictwo-dziedzice, Wyznanie - katolik, Lat - 17, Zachowanie - dobre. Może ktoś kiedyś odnajdzie swojego przodka. W linku opisano szkołę łomżyńską, którą kończyło kilku-kilkunastu Nienałtowskich.

Pan Jacek Żebrowski z Gdańska napisał: w 1829 roku Ojcem Chrzestnym mojej praprababci Anny Barbary Godlewskiej c.Tadeusza i Katarzyny z Mórawskich urodzonej w Świerże Dworki był Franciszek Nienałtowski lat 25 dziedzic wsi Nienałt. Dziękuję Panu Jackowi za cenną informację.

Bronisław Nienałtowski został odznaczony honorową odznaką II stopnia (srebrną) LOPP z okazji XV lecia organizacji (1938 r.?). Informację znalazła i przysłała Pani Anna Nienałtowska z http://www.vgcpoland.aleja.info/filmy/xv_lopp_lista.pdf Link ten nie był znany wielu wytrawnym poszukiwaczom. Jest to duży sukces Pani Anny.


Wojciech Nienałtowski fundatorem barokowej chrzcielnicy z poł. XVIII w. w kościele w Andrzejewie
W Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce (tom poświęcony Ciechanowcowi, Nurowi i in.) znajduje się informacja, że fundatorem barokowej chrzcielnicy z poł. XVIII w. w kościele w Andrzejewie jest W. N. K[omornik] Z[iemi]. N[urskiej]. Inicjały pasują do osoby Wojciecha Nienałtowskiego, który w tym okresie pełnił urząd komornika ziemskiego.
Tę informacje przysłał Pan Piotr Złotkowski , który często natrafia na informacje o naszym rodzie i zawsze przesyła o tym informację do autora strony. Serdecznie dziękuję Panu Piotrowi.


Kolejne nowości z poszukiwań Pani Anny Nienałtowskiej - 17. 12. 2010 r.

W Akademi Zamojskiej uczył się ok. 1700 r. Mikołaj Nienałtowski

W Księga Polaków uczestników Rewolucji Październikowej KC PZPR Zakład Historii Partii. Autorzy Lidia Kalestyńska, Wiesława Toporowicz, Aleksander Kochański

NIENAŁTOWSKI Leonard s. Albina Ur. 1881. Ukończył 6 klas szkoły realnej i szkołę techniczną. Członek PPS w latach 1903-1905 r. czlonek SDPRR od marca 1917 r. Rewizor zw. zaw.metalowców w Piotrogrodzie.

NIENAŁTOWSKI Władysław s. Hipolita, ur. 1878. Ukończył 3-klasową szkołę miejską. Członek PPS w 1899—1900. Członek RKP od 1920r.

Wacław Nienałtowski felczer 8 kompanii 4 Warszawskiego Pułku Strzelców , w pododdziele ckm 2 batalionu od 30.10.1918 r.

Kapucynem w Łomży był też OFMCap Cornelius a Nienałty 1828 - 1830 r.

Rocznik Urzędowy obejmujący spis naczelnych władz Cesarstwa oraz wszystkich władz i urzędników Królestwa Polskiego. Na rok 1854 . Burmistrze Miasta Kamieńczyk - Nienałtowski Konstanty.

 

do głównej strony