Zmiany wybranych nazw miejscowo¶ci z okolic Zar±b Ko¶cielnych.

Wyszukała i wybrała: Anna Nienałtowska
Z: Nazwy miejscowe pólnocnego Mazowsza - Karol Zierhoffer

Nienalty, dzis Nienalty (Brewki, Doniczki, Michny, Niestepowo, Szymony, Kuleszki i Zalegi)
Pow.Ostrów gm. Koty, Zareby Koscielne i Szulborze, par. Zareby i Andrzejewo (z tego Nienalty Brewki, Doniczki, Michny, Niestepowo i Szymony leza w gm. i par. Zareby Koscielne zas Nienalty Kuleszki i Zalegi leza w gm. Szulborze Koty, par. Andrzejewo)
Nyewalth Campiste, Simonen i Petrum de Borowe.......1449 r.


Zarebino, nastepnie Zareby, dzis Zareby Koscielne i Lesne pow. Ostrów, gm. i par. Zareby Koscielne; Swanthoslaus de Zarambino decem mansos in fluvio Brok cirka hereditatem Gostkowo ....... vendidit perpetue 1425 PPr V nr 198; Zarembi Liessne, Ecclesiastica 1578.
Zarebino dzis Zarebin pow. Plonsk gm. Sielec par. Czerwinsk .
De Zarambino 1423 Zakr. De Szarambino 1424 Zakr. Petrus dictus Zaramba de Zaramby .
Zarebino nastepnie Zareby dzis Zareby (Stryjki, i Jartuzy lub Jartusze)
Pow.Lomza gm. i par. Szumowo; dedit Petro Zarambe de Zarambino 1425 r.Petrus Zaramba 1432 r.

Nieustepowo, dzis Niestepowo (obecnie Robacznica) czesc wsi Nienalty pow. Ostrów gm. i par. Zareby Koscielne; dedit quadraginta mansos mensure Culmensis in areis Newstampowo et Sdxzislawyce, cum utaque rippa fluuii Brok et minoris fluuii Brok cum vna rippa 1425 .

Kuleszki, dzis Kuleszki (Wielkie i Male) pow. Ostrów gm. Szulborze – Koty, par. Andrzejewo Martinus dictus Culesa de Zelechowo 1412 Plonsk.

Gostkowo, dzis Gostkowo pow.Ostrów, gm. Szulborze-Koty, par. Czyzewo;
Gostcovo ok.1240. decem mansos in fluuio Brok circa hereditatem Gostkowo vendidit
1425 r.

Wronie, wies dzis nie istniejaca, lezala stanowiac calosc z wsia Godlewo w dawnym pow. Nurskim obecnie ostrowskim par, andrzejów;
Wrone ok. 1240 r . Martinus de Godlewo parochia in Vronye 1488 r.

Godlewo, dzis Godlewo (Cechny, Gorzejewo, Olszewo) pow. Ostrów gm. Szulborze-Koty, par.Andrzejów; de Godlewo, parochia in Vronye1488 r. Godlewo Wronye 1578 r.
Godlewo, dzis Godlewo (Gudosze lub Gurosze. Luby, Mierniki, Milewek, Plewy, Warsze)
Pow. Ostrów gm Szulborze-Koty, par.Zuzel;
Godlewo 1432 r.;

Czyzów i Czyzewo nastepnie Czyzewo dzis Czyzewo pow. Ostrów, gm. Dmochy-Glinki, par. Czyzewo;
Cizow, Cisow 1187 r. Cysewo ok. 1240 r. Ibidem in Czizewo ... villa prope Nur 1425 r.
Dedit viginti mansos ..... iacentes prope a Nur, inter Gostkowo et Czischewo hereditates
1426 r. Cziszewo 1432 r. De Czyzewo, Iohannes Czyzewsky 1465 r.

Letowo – las; Iablonowo super fluvio Malibrog cum una rippa silve Lanthowo, r. (1414-1425) (c.1457) mk3.16v; silva Lanthcowo super fluvio Magnus Brok, r. (1414-1425) (c.1457)
MK3, 16; silva Lanthowo zapisane w MK 3, 23, etc.
Jako Lanthowo zapisane okolo 30 razy w XV w. W MK 3,4,5,6,9,32, w PPV, PPVI i w ADPPerg. Wariant Lanthowo notowany jest w roku 1424 i nastepnie pózniej w ciagu calego XV w. Równie czesto jak Lanthowo (w podanych wyzej zródlach)
Ponadto zapisano; Lyanthowo, r. 1443 ADP perg. 258;r,1454 (c.1457) MK4, 23 oraz Lathow, r. 1473 MK 6, 33 i Lanthouo, r. 1521 Mk 32, 102v.
Las Letowo lezal w pólnocnej czesci pow. Nur i poludniowej czesci pow. Zambrów. Nazwa od ap. Let, pl. Lety ‘lodygi, nac ‘ SlSE.
Letowo inaczej Michalowo – las; silva Lanthow alias Michalowo incipiendo a Sgleschow circa granicies Godlewo, r. 1470 MK 5, 142 v;r.1472 MK 9, 18 (Nur/Czyzew, Nur, Przydanowo i Zuzela) Jw.

Próchnowa Biel; a Prochnowa Byel contigue graniciis Campiste et Vssczyenskye, r.1475 MK 9, 55v (Nur/Zareby).

Pruska Biel – biel; circa Pruska Byel inter Campiste et Vsczenskye r. 1446 (c.1457) MK3 329v (Nur/Zareby). I cz.= adi. Pruski od nazwy etnicznej Prus, Prusowie.

Sobieszczkowy – granice; silva Lanthowo inter granicies Sobyesczkovy, r.1450 (c.1457)
MK4, 100v.(Nur/Czyzewo)
Swieszkowska lub Swieszkowska – granica 1: mansi Sdzyslauycze penes Swaskowska graniciem, r. 1470 MK 5, 143 (Nur)

Borowe, dzis Kepiste Borowe pow. Ostrów, gm. I par. Zareby Koscielne;
Villas infrascriptas ....videlicet Nyewalth, Campiste, Simonem et Petrum de Borowe,
Golambyewo, Sclody triplex …1449 r.Kempiste Borowe 1578 r.