miejscowość, data.

Imię, Nazwisko
kod, miejscowość
ulica, nr domu i mieszkania
telefon, e-mail


Wielebny Księże Proboszczu

Uprzejmie proszę o wystawienie metryki chrztu dla następującej osoby:
Imię i nazwisko: Roman Skłodowski
Data chrztu: 12.10. 1863 r.
Pokrewieństwo: dziadek
Metrykę proszę wysłać na podany adres.
Załączam odcinek pocztowy o wysłaniu ofiary na kościół i pokrycie kosztów opłat pocztowych.

Z Chrystusowym pozdrowieniem

Janina SkłodowskaDyrektor Archiwum Państwowego
W Łomży

Uprzejmie proszę o wykonanie kserokopii aktu małżeństwa następującej osoby:
Imię i nazwisko: Rozalia Skłodowska
Data zawarcia związku: 12.10. 1828 r.
Miejsce: Zaręby Kościelne.
Pokrewieństwo: prababka.
Kserokopię wraz z rachunkiem (ewentualnie inny sposób rozliczenia) za wykonaną usługę, proszę wysłać na wyżej wymieniony adres.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.

Z poważaniem

Barbara KucharczykKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
W Siedlcach

Uprzejmie proszę o wystawienie zupełnego (uproszczonego) aktu urodzenia dla następującej osoby:
Imię i nazwisko: Janina Skłodowska
Data urodzenia: 12.10. 1901 r. Siedlce
Pokrewieństwo: prababka
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.

Z poważaniem

Joanna Kurska