Pojawiają się sąsiedzi (tekst przysłała Pani Anna Nienałtowska z Tych)

Pani Anna ma dużo zebranego materiału, ale nie jest w stanie go opracować dla potrzeb publikacji na stronie. Oczekuje na pomoc)

Z Metryki Mazowieckiej

1471.10.22. [Bolesław V] na podstawie regestru przywilejów [księgi wpisów?] Janusza I stwierdza, że 22 października 1424 r. w Ostrowii Janusz I nadał Świętosławowi z Zarębina w powiecie nurskim 20 włók, z których 10 jest położone nad rzeczką Brokiem w pobliżu Niewstępowa, a pozostałe 10, po drugiej stronie rzeki w jej górnym biegu koło Gostkowa. MK 8, k. 1

Z herbarza Kapicy -Milewskiego

1420 in Lomza. Joannes senior Dux masoviae , significamus etc. Quia coram nobis personaliter constitutus Vincentius de Sipniewo , 10 mansos mensuare Culmensis Czetostance dictos nostris fidelibus Niewstamp de Czernino, Mscislao et Nicolao pro 9 sexagenis in perpetuum vendidit , super quam venditionem idem Dux contulit privilegium.

Itd.....

(Od imienia Niewstamp czyli raczej Niewstep grunta tym przywilejem objęte, nazwane zostały Niewstempowo, skąd dom Niewstempowskich czyli Niewtępowskich swój poczatek wziął, lecz potem te same grunta od dziedziczenia domu z Zarębina piszącego się nazwane zostały Zaremby.)

Przywileje dla domów Zarembów, Czernino

Z Metryki Maz.

Około Zarąb i Nienałt.

1471.08.01. Bolesław V sprzedaje braciom Stanisławowi i Marcinowi z Przeździecka 2 włóki i 8 mórg w pobliżu granic Przeździecka nad Małym Brokiem w: Załuskach, Paprotnie, Dmochach, w majątku Przeździecko, za 11 kóp groszy. MK 8, k.

1471.08.01. Bolesław V sprzedaje braciom Michałowi i Januszowi z Kownat 4 włóki w Paprotnie między Załuskami, [...] i Kownatami za 17 kóp groszy. MK 8, k. 1

1471.10.22. Bolesław V sprzedaje szlachetnemu Jakubowi z Gąsiorowa trzy włóki miary chełmińskiej lasu między granicami Gąsiorowa, inaczej Podgórza, Zgleczewa, [Pętkowa], [Połazia] z [...] w powiecie nurskim za 9 kóp [groszy srebrnych]. MK 8, k.

1471.12.27. Bolesław V sprzedaje urodzonemu Jakubowi z Łysakowa, podsędkowi ciechanowskiemu za 6 kóp [groszy] połowę (jednej z dwóch włók, innej włóki, przeciwległej włóki) miary chełmińskiej w majątku Żelazy w powiecie warszawskim położonych w pobliżu Nuru między granicami [...] i Gostkowa nad Wielkim Brokiem. MK 8, k. 1

1471.12.27. Bolesław V sprzedaje szlachetnemu Władysławowi z Dmochowa za 9 kóp [groszy] 2 włóki i 4 morgi miary chełmińskiej w lesie Łętowo w pobliżu Nuru w powiecie warszawskim [s] między granicami Czyżewa i Krzeczkowa dworzan Jaszczołda i Jana. MK 8,

1471.12.27. Bolesław V sprzedaje szlachetnemu Niemierzy z Mierzęcina za 4 i pół kopy [groszy] 40 mórg położonych między dobrami książęcymi i dobrami biskupów płockich w majątku Mierzęcin koło Nuru w powiecie warszawskim. MK 8, k. 1

1472.01.01. Bolesław V sprzedaje za 14 kóp groszy z ziem książęcych trzy włóki miary chełmińskiej w [miejscowości] Świercze położonej w pobliżu granic Grędzic, Grabowa i Leśniewa koło Nuru w powiecie warszawskim [s] braciom: szlachetnemu Dobiesławowi i Marcinowi, którzy połowę tych włók będą wieczyście posiadać, braciom Bartłomiejowi i Marcinowi, [którzy] będą wieczyście posiadać czwartą część z tych włók a Piotrowi, Pawłowi, Stanisławowi, Mikołajowi i Wojciechowi dziedzicom z [miejscowości] Świercze, pozostałą ćwierć z tych włók. MK 8, k. 1 1472.

1472. Bolesław V ***** **** 10 włók miary chełmińskiej zwanych Proszennica w powiecie warszawskim położonych w pobliżu Ostrowii z 30 włók danych Januszowi, Welisławowi i Falisławowi z Proszennicy przez poprzedników wspomnianego księcia, z powodu zepsucia i fałszerstwa przywileju przez szlachetnych Mikołaja, Marcina i Pawła potomków Welisława zostały zgodnie z prawem przekazane, jednak ten książę chcąc uczynić **** im **** wspomnianym Mikołajowi, Marcinowi i Pawłowi przyjąwszy od nich 10 kóp groszy przywrócił i nadał wieczyście im rzeczonych 10 włók. MK 8, k.

1472.06.25. Bolesław V sprzedaje szlachetnym braciom Piotrowi i Janowi z miejscowości Podbiele za 20 kóp groszy trzy włóki miary chełmińskiej i 4 morgi z ziem książęcych leżące w pobliżu źródeł rzeki Orz wzdłuż granic prosienickich. MK 8, k. 1

1472.12.03 Bolesław V nadał **** Andrzejowi Pirogowi z Kobylina, wojskiemu [łomżyńskiemu -Wolff, liwskiemu?] za jego wierną służbę 16 włók miary chełmińskiej lasu Łętowo czyli Michałowo **** ze swoimi braćmi książętami Mazowsza. Ponadto nadał mu 14 włók miary chełmińskiej tego lasu Łętowo czyli Michałowo przylegających do 16 włók wspomnianych w pierwszym przywileju ***** oraz zapisał i darował tytułem dziedzictwa. por. 44 MK 8, k.