Przodkowie Rafała Nienałtowskiego

Pan Rafał jako jeden z nielicznych Nienałtowskich szuka swoich przodków i osiąga zauważalne rezultaty. Poprzez przeszukiwanie akt z archiwum pułtuskiego odnalazł przodka figurującego w spisie szlachty, która wywiodła się przed Heroldią Królestwa Polskiego. Przy okazji odnalazł innych Nienałtowskich i nazwiska sąsiadów. Pomoże to osobom poszukujących swoich przodków i doda nowe informacje do historii ziemi nurskiej.

Niektórych z nich przedstawiono w załączonym spisie. Pochodzą oni z rejonów, które leżą w obrębie zainteresowań Pana Rafała (Gołębie Leśniewo, Andrzejewo, Czyżew, Zaręby). Także są wymienieni inni, którzy mieszkali w tej samej wsi, w sąsiednich domach, byli dobrymi znajomymi, pozostawali w dobrych stosunkach, byli zapraszani jako świadkowie ślubów, na chrzestnych czy choćby jako goście.

Niektóre z tych informacji Pan Rafał "odcyfrował" z wyblakłych, zalanych wodą, porwanych akt metrykalnych i dodatkowo napisanych po łacinie. O kłopotach z odczytaniem tekstu można sądzić po poniższych przykładach:

51 Gołębie
Anno 1757 die 29 7bris Ego Dominicus Szumski <symbol> baptisavi Jnfantem bini nnis <biniannes lub binominis > Michaelem et Stanisalum Filum (nieczyt. - Gnorum ?) de Nblium Tomma Nienałtowski et Catharine de Rykaczewskie Nienałtowska conj. Legitt: Patrini (nieczyt. - quis ?) fuere (nieczyt. Gnorum ?) Nblis Nbilis Michael Zaręba Vice Palatinus nurem et (nieczyt. - Gnosa) Apollonia Nienałtowska (nieczyt.) par Nblis Petrus Godlewski et Victoria (nieczyt.) (nieczyt.) Nblis Antonius Nienałtowski et (nieczyt. - Gnosi) (nieczyt.) Rykaczewska Virgo (nieczyt.).

56 Gołębie.
Ano 1766 die 13 Julij Ego Jacobus Uściński <symbol> baptisavi infantem (nieczyt. none ?) Joannem heri natu Nobilium Parentum Thoma Nienałtoski Burgrabij C.cam....(nieczyt.) et Catharina de Rykaczeskie Nienałtoska legm conjm (nieczyt.) (nieczyt.) Nles Antonius Gołębieski cum Nli Lucia Załuścina Vidua.

Gołębie 41.
Ano 1764 die 31 Maj idem que supra baptisavi infantem none Magdalenam (nieczyt.) Filiam (nieczyt. Gnosorum, Gnororum ?) Parentum Thoma Nienałtoski et Catharina de Rykaczeskie Nienałtoska Burgraby C... (nieczyt.) C...(nieczyt.) legitimorio conjugum (nieczyt.) (nieczyt.) (nieczyt.) (nieczyt. - Gnosi ?) Stanislaus ...(nieczyt. ...oski ?) cum (nieczyt. Gnosa ?) Cunegunda Rykaczeska Virgine et Mathis (Mathias ?) Stokoski cum Zophia (nieczyt.) Virgine.

Gołębie 79
Die 2 10bris Ego Jacobs Uściński <symbol> baptisavi infantem Franciscum Xaverum Andream (Andreum ?) Filium natum die 23 9bris (nieczyt. Gnosorum ?) Parentum Thome (Thomme ?) Nienałtoski Burgrabij Ostrovie…(nieczyt) et Catherine legmio Coniugum (nieczyt.) (nieczyt.) Gnosi Antonius (nieczyt.) et Gnosa Rozalia Stokoska.

Z tych i innych informacji Pan Rafał stworzył drzewo genealogiczne w programie GenoPro, które przetworzyłem na postać dającą się przedstawić w internecie. Ze względu na duży zakres pracy nie przetłumaczyłem niektórych angielskich określeń powiązań rodzinnych i nie umieściłem jeszcze wszędzie polskich "ogonków".

Ostatnio Pan Rafał przekazał do opublikowania plik przedstawiający drzewo genealogiczne w postaci rysunku wykonane w ww. programie. Aby otworzyć to drzewo należy sciągnąć z internetu wersję testową programu z adresu http://www.genopro.com/ i zatem sciągnąć plik. Po otworzeniu jego w programie, pojawi się informacja genealogiczna, którą można analizować w różnych aspektach. Dane można zmieniać (naturalnie powinny to tylko robić osoby tam wymienione) - wprowadzać uzupełnienia i poprawki. W tym programie można także zamienić ściągnięty plik mający rozszerzenie *.gno na *.emf, który można otwierać w Wordzie lub (najlepiej) w Excelu poprzez menu Wstaw.

Zobacz również: Wypisy z akt metrykalnych parafii Andrzejów dotyczących miejscowości Gołębie