Widok na rzekę Bug w pobliżu miejscowości Brok

To tutaj, w okolicach miejscowości Brok, w bindugach budowano łodzie przeznaczone do spławu plonów oraz łączono ścięte drzewa w tratwy. W XVI-XVIII w. rzeka żyła - płynęły nią komięgi, dubasy i tratwy. Przy brzegu prawdopodobnie cumowały pływające (wodne) młyny oraz stały spichlerze i kuźnie (często niszczone przez powodzie). Liczne karczmy zapewniały jadło i picie budowniczym łodzi oraz flisakom płynącym od strony Nura i Drohobycza.

Autorem zdjęć, specjalnie zrobionych dla potrzeb naszej strony, jest Adam Sokołowski (dziękujemy!) - webmaster strony www.broknadbugiem.prv.pl

Kliknij na podgląd