Konnica podąża ul. Farną od kościoła parafialnego w kierunku cmentarza.
Z lewej strony ks. proboszcz Andrzej Dmochowski, z prawej ksiądz z Wyszkowa
(w którym jest podobny oddział kawalerii).