Koniec uroczysto¶ci. Wyjazd główn± bram± cmentarza.
Na czele ks. proboszcz Andrzej Dmochowski