Organizator uroczystości ks. proboszcz Andrzej Dmochowski na koniu