Przed odsłonięciem kamienia pamiątkowego. Przemówienia organizatorów i gości