Zuzanna z Nienałtowskich Spreier
Teodor Spreier

Teresa, Zuzanna i Bogdan Spreierowie (lata 50-te)


Bogdan Spreier z córk± Ann±, z prawej żona Ewa z domu Żeromska.
Z lewej Jurek Mazur m±ż Teresy Spreier