Udział w życiu politycznym

W dokumentach [8] podano, że Nienałtowscy uczestniczyli w życiu politycznym. Elektorami z ziemi nurskiej na elekcję Augusta II Mocnego, którego wybrano na króla Polski 27 czerwca 1697 na warszawskiej Woli - wśród 13 641 szlachty byli następujący Nienałtowscy:

Bartłomiej i Marcin;
Marcin i Benedykt;
Mateusz i Bartłomiej;
Stefan, Nikodem, Kazimierz, Marcyan, Jan, Szymon i Andrzej;
Grzegorz;
Maciej;
Marcin;
Michał ;
Michał;
Stefan;
Wojciech;
Andrzej.
Z ziemi łomżyńskiej - Nienałtowski Florian.
 

Medal koronacyjny Augusta II Mocnego z 1697 r.


Można sądzić, że wówczas ziemię nurską zamieszkiwało przynajmniej 12 rodzin Nienałtowskich, a na ziemi łomżyńskiej jedna rodzina. Brak informacji o rodzinie z ziemi przemyskiej.

W elekcji Stanisława Leszczyńskiego (1733 r.) na ogólną ilość 11 697 elektorów brało udział tylko 4 Nienałtowskich z województwa mazowieckiego [2].

Adam;
Adam;
Franciszek;
Wojciech - komornik nurski.
Zmniejszenie ilości elektorów może też świadczyć o spadku populacji rodu (wojna 1701 r.? Pomór?).

Istnieją wyrywkowe informacje o aktywnym uczestnictwie w sejmikach i walce politycznej Nienałtowskiego z linii (?) przemyskiej - np. w Laudum ziemian przemyskich we Lwowie 12 i 13 września 1656 r. [1]. Tam wymieniany jest jako aktywny stronnik oraz podwładny Andrzeja Maksymiliana Fredry - kasztelana lwowskiego i Marcina z Niedzielska Madalińskiego - starosty przemyskiego. Z tego należy wnosić, że wspomnianym Nienałtowskim jest Maciej - burgrabia przemyski, wykonujący polecenia starosty.

do głównej strony