Warszawa, dnia 6 luty 2010

Przeglądając w AGAD akta mazowieckie natrafiłem na interesujący spis dóbr Powiatu Nurskiego. Został przeprowadzony w 1775 roku i występuje pod nazwą „Abjuratu Dóbr Powiatu Nurskiego” (abjurat - podatki). Zawiera wykaz parafii ziemi nurskiej w podanym roku wraz z wyszczególnieniem poszczególnych wsi i osób, które złożyły świadectwo pod przysięgą. Szczególną uwagę zwróciłem na parafię andrzejewską i zarębską. Poniżej fragment wykazu, w którym wymienia się Nienałtowskich i ich sąsiadów:

1. Parafia Andrzejewska

2. Parafia Nurska
3. Parafia Rosochacka
4. Parafia Zarębska

5. Parafia Zuzelska

Wówczas, kiedy przeglądałem księgi, jakiś czas temu, ta była już w kiepskim stanie: luźne akta, fragmentami szyte, nierzadko pojedyncze strony z nieciągłą numeracją, trudną do odtworzenia. Aktualnie, według informacji uzyskanych w AGAD, ze względu na zły stan zachowania, księgi nie są już udostępnia.

Zebrał i opracował:
Rafał Nienałtowski