Autor

Marek Nienałtowski (1942 r.), dr, emerytowany oficer Marynarki Wojennej ( kmdr por.), były nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej i pracownik instytucji zajmujących się projektowaniem okrętów. Ostatnie stanowisko Główny Projektant w Centrum Techniki Morskiej w Gdańsku (1987). Autor lub współautor ok. 70 artykułów, recenzji, prac naukowo-badawczych, projektów, referatów na konferencjach naukowych itp. Po przejśćiu na emeryturę i przeniesieniu z Gdyni do Oleśnicy - nauczyciel przedmiotów technicznych w technikach i Pedagogicznym Studium Technicznym oraz grafiki komputerowej w Liceum Informatycznym. Od 2003 r. autor strony internetowej poświęconej historii Oleśnicy i księstwa oleśnickiego. Autor i współautor kilku książek (wszystkie publikacje książkowe).