Odnowiona chrzcielnica fundacji Wojciecha Nienałtowskiego Komornika Ziemi Nurskiej

W murach andrzejewskiej świątyni od ok. 1720 r. istnieje barokowa chrzcielnica wykonana z drewna lipowego. Jej fundatorem był WN KZN, co historycy sztuki uznali za skrót od Wojciecha Nienałtowskiego wówczas będącego Komornikiem Ziemi Nurskiej.

Chrzcielnica przed odnowieniem

Inskrypcja fundacyjna WN KZN F - Wojciech Nienałtowski Komornik Ziemi Nurskiej Fecit (wykonał, ufundował) względnie Fundator

Chrzcielnica po odnowieniu

25 marca 2014 r. odbyło się oficjalne przekazanie odnowionej chrzcielnicy proboszczowi parafii ks. Jerzemu Kruszewskiemu. Konserwatorzy Andrzej Łojszczyk i Karolina Kwiatkowska – Gawlik zrobili to w obecności Elżbiety Olejek – kierownika ostrołęckiej delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania "Zielone Sioło: Anety Majewskiej i Michał Rutkowskiego – przewodniczącego rady LGD, a jednocześnie wójta gminy. Koszt odnowy wyniósł ponad 20 tys. zł.

W sprawozdaniu w Tygodniku Ostrołęckim nic nie wspomniano ani o fundatorze chrześcielnicy, ani nawet o tym, że potomni Wojciecha Nienałtowskiego byli liczącymi się fundatorami jej odnowienia.

Dopiero na witrynie www.andrzejewo.pl pojawił się artykuł Historia zamknięta w przedmiotach autorstwa Jacka Kosowskiego, w którym podano nazwisko fundatora chrzcielnicy, randze rodu Nienałtowskich, a nawet podano adres tej strony. Także wspomniano o potomkach fundatora, którzy wnieśli swój wkład finansowy w odnowę zabytku. Niestety nie zechcieli abym podał ich nazwiska.