Konfiskata majątku Franciszka Nienałtowskiego z Kuleszek przez cara

Doadano 25.10.2010 r. Pani Anna Nienałtowska odnalazła dokument o konfiskacie majątku Franciszka Nienałtowskiego, który niżej przytaczam:

Dziennik Praw T.47 str.183-191
W imieniu Najjaśniejszego Mikołaja I-go Cesarza wszech Rosyi i Króla Polskiego Etc., etc.

Rada Administracyjna Królestwa

Na zasadzie artykułu 14-go. Ukazu Najjaśnieszego Pana z dnia 25(7maj) 1850 roku rozwijającego artykuły 340 i 341 Kodeksu Karnego, niemniej Postanowienia swego 1 (13) maja 1836 roku., oraz decyzji J. O. Xsięcia Namiestnika Królestwa z dnia 29 września (11.X.) roku bieżącego. Nr 8578, na przełożenie Dyrektora Głównego Przychodów i Skarbu, postanowiła co następuje:

Art. 1. Następujące osoby które wyszły za granicę i przyłączyły się tam do Polskiego Towarzystwa Demokratycznego a mianowicie;

................
Nienałtowski Franciszek który mieszkał we wsi Kuleszce w powiecie ostrołęckim.
....................

Są za wygnańców uznani i ulegają karze konfiskaty ich majątków, bądź już zasekwestrowanych, bądź następnie jeszcze wykryć się mogących, a to wedle prawideł Postanowieniem z dnia 2 (14) kwietnia 1835 r., wskazanych.

Art. 2. Tytuły własności dóbr nieruchomych tudzież kapitałów, lub praw hipotecznych, należących do powyższych 28 wychodców, winny być, na mocy niniejszego Postanowienia w właściwych księgach wieczystych, na imię Skarbu Królestwa przepisane.

Art. 3. Wykonanie niniejszego Postanowienia, które przez pisma Publiczne ma być ogłoszone i w Dzienniku Praw zamieszczone, Komissyom Rządowym Sprawiedliwości oraz Przychodu i Skarbu, w czem do której należy poleca.

Działo się w Warszawie na posiedzeniu Rady Administracyjnej 1(13) grudnia 1853 roku.

Namiestnik Generał, Feldmarszałek (pod.)
Xsiążę Warszawski

Podpisani
J.Morawski Dyrektor G. Sekretarz Stanu T.Le Brun .
Tajny Radca Senator O. Wyczechowski.
Dyrektor Kancelarii Radca Dworu J. Ornowski.

Dzień ogłoszenia 3(15) kwietnia 1854 roku.