Nowourodzeni
Z radością pragnę poinformować, że ród Nienałtowskich się rozrasta. 23 października urodził się SZYMON NIENAŁTOWSKI, syn Dariusza i Agnieszki Nienałtowskich z Czarnej Bialostockiej (woj. podlaskie). Zostal ochrzczony 23 XI 2003 w kościele parafialnym św. Rodziny w Czarnej Bialostockiej.

Ojciec Szymona - Dariusz jest moim bratem. Mój drugi brat Marek Nienałtowski mieszka w Australii w Sydney, a jego list jest zamieszczony na tej stronie. Bardzo proszę o wpisanie nowego Nienałtowskiego na listę naszego rodu w rubryce TRWAMY.

Z poważaniem
Ks. Grzegorz Nienałtowski z Janowa

 

do poprzedniej strony

do głównej strony