Pokłony

22 czerwca 2001 r. napisałem na forum@szlachta.org.pl prosząc o pomoc w poszukiwaniu korzeni. To, do czego doszedłem w tak krótkim czasie, i co zostało zawarte na tej stronie - jest w znacznym stopniu zasługą niżej wymienionych Panów (w porządku alfabetycznym):

Krzysztof Dobrzyński (Kanada) autor strony (http://www.dobrzynski.org/), z którym wiodłem częste dyskusje na tematy poszukiwania korzeni i uzyskiwałem pomoc.

Piotr Koc autor strony (http://www.koc.pl), która stanowiła dla mnie wzorzec strony rodowej. Pan Piotr wielokrotnie wspomagał mnie różnego rodzaju cennymi informacjami.

Adam A. Pszczółkowski (http://akson.sgh.waw.pl/~apszczol/) znawca genealogii, autor wieku opracowań, w tym ksiązki [9], która wiele wniosła do mojego postrzegania życia szlachty i poszukiwania źródeł. Umieściłem na stronie niektóre sformułowania podawane w książce i opinie wyrażane na forum ZSP.

Leon Stevens (USA) - znawca genealogii, heraldyki i wielu innych zagadnień (onomastyka) na poziomie naukowym. Służył radą, informował
o ciekawych źródłach, dostarczał rzadkie opracowania.

Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki -chociaż prowadzi profesjonalne Biuro Heraldyki i Genealogii "SARMATA a obecnie kieruje Instytutem Genealogii (http://www.instytut-genealogii.com.pl/) udostępnia mi wiele informacji, których zdobycie wymaga głębokich poszukiwań archiwalnych. Służy zawsze radą i naprowadza na właściwy kierunek poszukiwań.

Marek Wójcicki (http://www.wojciccy.net), poszukujący swoich przodków na ziemi nurskiej także przy okazji wypisuje wszystko, co dotyczy Nienałtowskich. Dzięki p. Markowi nasza strona posiada wiele cennych informacji o przodkach, których zdobycie wymagałoby poświęcenia długich tygodni poszukiwań w archiwach.


Zdjęcie Panów A.A. Pszczółkowskiego, Tadeusza Gajla (wspiera naszą stronę w zagadnieniach heraldycznych) i A.Z. Roli -Stężyckiego.

do głównej strony