Dziadek Franciszek (na koniu i portret) oraz ojciec - Marian (1935 r.).

Na spacerze w Zagłobowie (1938 r.), z prawej Mama, Babcia, NN i Monika Nienałtowska
Mama, autor strony (z lewej)
i młodszy brat Krzysztof.
Wałbrzych 1947 r.