Szkuta na Wiśle. Na brzegu widoczny żuraw z kołem napędowym