Scalanie gruntów - rejestry pomiarowe

Pan Adam. A. Pszczółkowski - znawca Mazowsza, rodów tam osiadłych i wszelkich archiwów, autor wielce ciekawej i pouczającej książki "Szlachta przasnyska w połowie XIX w.", autor strony http://akson.sgh.waw.pl/~apszczol/- po raz kolejny przekazał nam ciekawą informację (serdeczne podziękowania !!!), która ponownie zwiększa naszą wiedzę o rodzie Nienałtowskich i Nienałtach. Pan Adam bowiem odnalazł pracę doktorską - Stanislaw Rosłoniec, Samorzutne scalanie gruntów wsród mazowieckiej i podlaskiej szlachty zagrodowej, Warszawa 1928 ( Sygn.Bibl. Narodowej III.657.045 ; III.656.804 ) i przysłał nam wycinek rejestrów pomiarowych (tablica IX) dotyczący Nienałt. Tę tablicę przedstawiam poniżej. Dane w niej zawarte mogą wskazywać na jedną z najważniejszych przyczyn upadku szlachty mazowieckiej - podział i rozdrobnienie ziemi uprawnej. Jako przykład może posłużyć Jan Nienałtowski - (poz.6) posiadający 21 hektarów w 7 wsiach, w 116 cząstkach (kawałkach). A Stanisław (poz.11) w 127 cząstkach. Oprócz tego, że sam podział ziemi na przestrzeni kilku wieków zubażał, to jeszcze jej rozdrobnienie zwiększało koszty transportu, obróbki ziemi i zmniejszało plony. Dlatego dążono do scalania gruntu. Nie znamy rezultatów tego przedsięwzięcia.

W tablicy znajdziemy także interesującą informację o istnieniu wsi: Nienałty-Doniczki (prawidłowo - Dunicki), Nienałty-Michny, Nienałty-Niestępowo - jeszcze w 1923 r. Dzisiaj, już nikt o nich nie pamięta i nie zna miejsca rozmieszczenia. Zostały prawdopodobnie wchłonięte przez inne Nienałty [Brewki i (lub) Szymany]. Bowiem zgodnie z danymi poniższej tablicy - Nienałty-Doniczki liczyły 66 ha, Nienałty-Michny - 10 ha, Nienałty-Niestępowo - 20 ha. Były to więc wsie liczące 2 - 4 gospodarstwa.

Stan posiadania we wsiach: Nienałty-Doniczki, Nienałty-Szymany, Nienałty-Michny, Nienałty-Niestępowo,
Rawy-Gaczkowo, Skłody-Stachy i Nienałty-Brewki pow. Ostrowskiego.
Rok 1923.

Nr kolejny

Imię i nazwisko
właściciela

Nazwa wsi w której mieszka
ha
m2
We wsiach
W działch
Przeciętnie na jeden dział przypada m2
1
Jan Skłodowski
Nienałty-Doniczki
24
7761
5
75
3303
2
SS. Modesta - Ołtarzewskiego
"
19
6438
2
14
14031
3
SS. Stanislawa Żebrowskiego
"
17
2620
5
46
3753
4
Aleksander Bobrowski
"
6
8110
5
27
2523
5
Adolf Zakrzewski
Nienałty-Szymany
15
9718
5
65
2457
6
Jan Nienałtowski
"
21
6653
7
116
1868
7
Hipolit Skłodowski
"
17
9524
5
66
2720
8
Wojciech Nienałtowski
"
16
8900
5
90
1877
9
Jan Nienałtowski (inny)
"
6
1267
4
48
1276
10
Józef Zakrzewski
"
14
6872
6
99
1484
11
Stanislaw Nienałtowski
"
18
5746
6
127
1463
12
Stanislaw Skłodowski
"
17
4598
6
73
2392
13
Franciszek Nienałtowski
"
4
9049
3
27
1817
14
Piotr Radgowski
Nienałty-Michny
8
2839
4
24
3452
15
Szmul, Chaim, Berek, Dzieża
"
2
4478
2
8
3060
16
Józef Szulborski
Nienałty-Niestępowo
11
4969
4
33
3484
17
Boleslaw Zawistowski
"
9
9930
4
32
3123
18
Adam Ryszewski
Rawy-Gaczkowo
-
3327
1
2
1663
19
Antoni Żebrowski
"
2
413
2
22
928
20
Józef Szulborski (inny)
"
4
512
3
33
1228
21
SS. Franciszka Szulborskiego
"
7
4031
6
55
1346
22
Boleslaw Zakrzewski
"
7
6118
3
86
885
23
Bronislaw Skłodowski
"
10
558
2
70
1437
24
Szymon Zakrzewski
"
9
4175
2
36
2616
25
Wladyslaw Zaremba
"
14
8978
6
103
1446
26
SS. Józefata Żebrowskiego
"
1
3901
1
21
662
27
SS. Jakóba Radgowskiego
"
3
9471
2
46
858
28
Bronislaw Wyszomirski
"
8
1078
3
61
1329
29
Wiktor Wyszomirski
"
8
7356
2
87
1004
30
Jakób Nienałtowski
"
3
5073
2
16
2192
31
Józef Rawa
"
9
8550
2
74
1332
32
Jan Rawa
"
8
6952
2
62
1402
33
Józefat Zakrzewski
"
5
7735
3
66
875
34
Jan Wileński
"
6
7370
2
51
1360
35
Stanislaw Skłodowski
"
8
4840
3
55
1543
36
Antoni Zakrzewski
"
6
6884
2
60
1115
37
SS. Dominika Zakrzewskiego
"
6
2632
2
45
1392
38
Waclaw Zakrzewski
"
-
1673
1
3
558
39
Ignacy Wyszomirski
"
2
7452
2
36
763
40
Tomasz Wileński
"
2
2899
1
20
1145
41
Jan Grinfelder
Skłody-Stachy
3
1527
2
32
985
42
Konstanty Dąbkowski
"
13
3508
4
108
1236
43
Jan Skłodowski
"
10
9414
3
84
1302
44
Aleksander Wojtkowski
"
10
5069
1
96
194
45
SS. Jana Wojtkowskiego
"
10
2579
3
83
1236
46
Franciszek i Karol Rostkowscy
"
21
7569
2
140
1554
47
Konstanty Godlewski
"
15
1841
3
136
1116
48
Hipolit Skłodowski
"
6
5140
3
56
1163
49
Piotr Skłodowski
"
8
531
2
81
994
50
Jan Rytel
"
10
7223
3
85
1261
51
Aleksander Skłodowski
"
6
8247
2
75
910
52
SS. Józefa Skłodowskiego
"
6
5468
2
64
1023
53
SS.Ferdynanda Skłodowskiego
"
16
5264
2
111
1488
54
Edward Skłodowski
"
-
5885
2
11
535
55
Kazimierz Skłodowski
"
1
1228
1
10
1123
56
SS. Jana Niemiry
"
-
9409
2
18
523
57
Juljan Skłodowski
"
6
1035
2
35
1775
58
Wojciech Godlewski
Nienałty-Brewki
14
8232
3
98
1513
59
Grzegorz Godlewski
"
20
4035
4
120
1700
60
Stanislaw Przeździecki
"
6
1609
3
67
920
61
Jan Przeździecki
"
6
1217
3
68
900
62
Jan Grabowski
"
5
5809
3
26
2146
63
Stanislaw Malinowski
"
3
8884
2
30
1296
64
Waclaw Zawistowski
"
16
4217
4
101
1625
65
Augustyn Przeździecki
"
4
5007
2
45
1000
66
Józef Niemira
"
7
1212
2
43
1656
67
Franciszek Ducki
"
3
6024
2
31
1162
68
SS. Józefa Niemiry
"
13
1031
4
101
1297
69
Mikolaj Niemira
"
1
7114
2
22
778
70
Jan Ducki
"
-
7369
1
14
525
71
Wojciech Kazimierczuk
"
2
154
3
28
720
72
Antoni Janiszewski
"
1
5721
3
20
786
73
Pawel Ryszewski
"
9
3911
6
47
1998
74
Konstanty Nienałtowski
"
3
8630
2
28
1380
75
Saturnin Samowski
"
5
2098
2
49
1053
76
Edward Samowski
"
7
3770
2
61
1209
77
Piotr Samowski
"
5
7635
2
54
1067
78
Ferdynand Zakrzewski
"
11
7487
3
85
1382
79
Sabina Skłodowska
"
5
8901
3
36
1632
80
Józef Ducki
"
4
741
3
37
1101
81
Walenty Waniewski
"
-
8114
1
3
2705
   
Razem
685
1299
4519
1516
 
Różniczan
85 z 16 wsi
37
9650
383
991

Co ciekawe: - w Nienałtach - Michnach, - Niestępowo, -Doniczki, nie mieszkał żaden Nienałtowski. W Nienałtach-Brewkach tylko jeden i stosunkowo najbiedniejszy. W Nienałtach-Szymanach natomiast mieszkało najwięcej Nienałtowskich i oni sąsiadowali jedynie ze Skłodowskimi i Zakrzewskimi. W spisie nie uwzględniono Nienałt - Kuleszek i Nienałt - Załęg, Nienałt - Panków i Gołębi znajdujących się w innej gminie.

Co dziwne - dane w powyższej tabeli (i wnioski) nie uległy znacznej zmianie od roku 1846. Może to wynikać z porównania tej tabeli z danymi zawartymi tabeli "Akta Komissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych tyczące się dóbr ziemskich w Królestwie Polskiem"

Uzupełniono 17.01.2010
Wykaz gruntów (oraz mapka) scalonych we wsiach Gołębie - Leśniewo i Nienałty - Załęgi w 1928 roku. Informacje te (oraz wcześniej wiele innych) przekazał do umieszczenia na stronie Michał Rutkowski z Kuleszek-Nienałty.

Strona tytułowa Strona 2,3 strona 4,5 Strona 6,7 strona 8,9 Strona 10,11 Mapka Jeśli jakieś informacje będa nieczytelne, mogę podesłać większe powiekszenia.

Literatura:
Rosłoniec Stanislaw. Samorzutne scalanie gruntów wsród mazowieckiej i podlaskiej szlachty zagrodowej, Warszawa 1928.


do głównej strony