Moi przodkowie z Nienałt
25.09.2019 r.

Wiedziałem, że moi przodkowie musieli pochodzić z Nienałt, ale trudno było kiedyś znaleźć dokumenty to potwierdzające. Dopiero gdy dokumenty genealogiczne trafiły do internetu udało się prześledzić metryki urodzenia i śmierci przodków. Dokonał tego przez kilka lat Krzysztof Nizioł, który para się tym profesjonalnie (poszukiwania metryk, tłumaczenia z rosyjskiego i wykonywanie rysunków drzewa, przykład uproszczony niżej). Dalsze badania będą możliwe jeśli zostanie zdigitalizowana księga metrykalna z Zarąb Kościelnych z XVII w., znajdująca się w Archiwum Diecezjalnym w Łomży.

Ostatni w tym drzewie praprapradziadek Jan mieszkał w Nienałtach-Brewkach pod nr 9. Jego dzieci i może on sam przeniósł się do Kempiste-Borowe, a potem kolejne dzieci i ich potomkowie przenosili się do różnych wsi w obrębie Mazowsza. Dopiero w 1924 r. mój dziadek przeprowadził się za Bug, do Małoryty (pow. Brześć), na teren obecnej Białorusi. W 1939 r. po 17 września mój ojciec uciekł na stronę "polską" i zamieszkał na terenach, gdzie żyli przed 1924 r.

Jan Nienałtowski mieszkający w Nienałtach-Brewkach pod nr 9 (ostatni w pokazanym drzewie z lewej) ur. 1770 r. mający żonę Mariannę Tarnawską zgłasza urodzenie syna Józefa w 1813 r. Wtedy dokumenty były pisane po polsku. Wkrótce wszyscy zamieszkali w Kempiste-Borowe pod nr 15, a potem pod nr 20. Oczekuję, że pojawią się starsze dokumenty urodzeń.

Niżej metryka urodzenia prapradziadadka Józefa pokazanego jako przedostatniego w drzewie z lewej.

Akt urodzenia Nr 58, Kępiste-Borowe
Parafia p.w. św. Stanisława BM w Zarębach Kościelnych
Józef Nienałtowski - 20.04.1813 r.

Roku tysiąc ośmset trzynastego, dnia dwudziestego piątego miesiąca kwietnia, o godzinie siódmej z rana. Przed nami, podpisanym, Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Zarembskiej w Obwodzie Ostrołęckiem, Województwie Płockiem. Stawił się Urodzony Jan Nienałtowski, lat czterydzieści cztery mający, gospodarz rolny, i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się w domu jego (Nienałty Brewki) pod numerem dziewiątym dnia dwudziestego miesiąca kwietnia, o godzinie jedynastej przed północą oświadczając, iż jest spłodzone z niego i Marianny z Tarnowskich, jego małżonki, lat trzydzieści mającej, i że życzeniem jego jest nadać mu imię Józef. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu nam dziecięcia w przytomności Urodzonych Szymona Niemiery, lat czterydzieści trzy, i Stanisława Rostkowskiego, lat czterydzieści pięć, w Kiempistych zamieszkałych gospodarzy rolnych...

Józef miał młodsze rodzeństwo.
ur. 1 maja 1816 r. Antoninę
ur. 14 sierpnia 1819 r. Wawrzyńca
ur. 8 Lipca 1823 r. Wiktora (znana postać)
Pokazano to na fragmencie akt urodzenia (zaznaczone na żólto).
http://www.nienaltowski.net/Urodziny1.htm

Jego rodzeństwa nie ujęto w wykazie zmarłych, może przeżyli.

Ślub
13 lutego 1838 r. Józef pojął za żonę Józefę Niemierę, córkę Ignacego i Rozalii Świerzewskiej.
Pokazano to na fragmenciee akt ślubu (zaznaczone na żółto).
http://www.nienaltowski.net/Sluby.htm

Z małżeństwa urodziły się dzieci:
Jan, Stanisław (zm.), Paulina (zm), Karolina (zm.), Franciszek (zm.), Józef (18.03.1852 - mój pradziadek). W poniższej tabeli zaznaczeni na zielono.
http://www.nienaltowski.net/Urodziny1.htm

Akt zgonu Nr 21
Parafia p.w. św. Stanisława BM w Zarębach Kościelnych
Józef Nienałtowski - 20.02.1857 r.

Działo się w Zarębach Kościelnych dnia dziewiątego (dwudziestego pierwszego) lutego tysiąc ośmset pięćdziesiątego siódmego roku, o godzinie dziewiątej rano. Stawili się Franciszek Siennicki, zdun, lat pięćdziesiąt, i Nikodem Niemira, gospodarz, lat trzydzieści liczący, obydwa w Kempistych zamieszkali, i oświadczyli, iż dnia wczorajszego, o godzinie siódmej w wieczór umarł w Kempistych Józef Nienałtowski, właściciel części szlacheckiej, lat czterdzieści liczący, w Kempistych urodzony, syn niegdy Jana i Marianny z Tarnowskich, małżonków Nienałtowskich, pozostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Józefę z Niemirów.

Wcześniej zmarło jego czworo dzieci wkrótce po urodzeniu.
Pokazano to na fragmencie akt zgonów.
http://www.nienaltowski.net/ZGONY.htm  

Autor strony

Te tablice dat urodzin, ślubów i zgonów wykonał bezinteresownie dla mnie w 2002 r. Leszek Sipowski mieszkający w USA. W tym celu udał się do Salt Lake City
i tam skopiował je z filmów Kościoła Mormonów.