Genealogia rodu

 

 

 

 

 

 

W herbarzu Uruskiego [14] napisano:

NIENAŁTOWSKI h. NAŁĘCZ. Wzięli nazwisko od wsi Nienałty, w ziemi nurskiej; licznie rozrodzona zagrodowa szlachta.

Od czasu pojawienia się naszej strony (25.10. 2001 r.) - kilkakrotnie zmienialiśmy daty pierwszego wzmiankowania o naszym rodzie. Ostatnio "wgłębiliśmy się" z 1550 r. na 1449 r. Wg [20] po raz pierwszy nasze nazwisko pojawiło się w dokumentach z 1449 r. Dalej >>>


Udział w życiu politycznym

W dokumentach [8] podano, że Nienałtowscy uczestniczyli w życiu politycznym. Elektorami z ziemi nurskiej na elekcję Augusta II Mocnego, którego wybrano na króla Polski 27 czerwca 1697 na warszawskiej Woli - wśród 13 641 szlachty byli następujący Nienałtowscy: Dalej >>>


Piastowane urzędy

Nienałtowscy - bogatsi i bardziej wykształceni - piastowali urzędy ziemskie: burgrabiów - przemyskiego, nurskiego (wielokrotnie), warszawskiego, kamienieckiego i komornika nurskiego. Były to stanowiska grodzkie i sądowe. Dalej >>>


Gałęzie rodowe, przydomki i rozsiedlenie

Zajmowanie stanowisk w innych miastach lub zakup ziemi - mógło wiązać się z powstaniem odgałęzień: Dalej >>>


Upadek znaczenia rodu

W późniejszym okresie na skutek podziału majątku ranga rodu Nienałtowskich maleje. Mazowiecka młodzież szlachecka musiała pozostawać na ojcowiźnie i brać udział w podziale ziemi. Nie było możliwości służby na dworach magnackich i królewskim lub służby wojskowej (która także nie dawała zysków). Dalej >>>

do głównej strony