Nowości

Zaobserwowano, że stali czytelnicy naszej strony nie zaglądają ponownie do już istniejących działów sądząc, że w nich nie ma żadnych zmian. Dlatego wyodrębniono dział Nowości. W nim będzie znajdować się nowa informacja przed przeniesieniem jej do już istniejącego działu (np.: Listy Nienałtowskich, Przypadki Nienałtowskich, Genealogia rodu, Ciekawostki itd.). Każda nowsza informacja będzie znajdować się na początku tego działu.

02.05.2023 r. Nie odnalezione ofiary Katynia

Nienałtowski Piotr, asesor sądowy, aresztowany 18(19) września 1939 r. w Piaskach k. Berezy Kartuskiej, woj. poleskie, zaginiony.

07.04.2023 r. Mnóstwo informacji o Nienałtowskich z początków XIX w. http://www.katalogszlachty.com/metryki-szlacheckie/metryki-szlacheckie-parafia-andrzejewo/


19.10.2021 r. minęło XX lat istnienia witryny Nienałtowskich


 

Od 1505 r. wiadomo, że Nienałtowscy posiadali herb Prus I. W XIX wieku 10 nazwiśników wywiodło się herbem Nałęcz i dlatego w różnych XIX i XX wiecznych herbarzach wszyscy Nienałtowscy są przypisywani do herbu Nałęcz, co nie było prawdą. Wyjątkiem jest Herbarz Polski Tadeusza Gajla, w którym autor przypisał Nienałtowskim oba herby. Potomni osób, które wywiodły się herbem Nałęcz mogą używać ten herb, chociaż jego nadanie budzi wątpliwości. Natomiast Nienałtowscy, którzy nie wywiedli się w XIX r. ze szlachectwa pozostają przy Prusie. O tym pisałem na stronie. Nienałtowscy, którzy chcą aby ich potomni zachowali pamięć o historii rodu - mogą im przekazać najlepszą pamiątkę - piękny herb Prus I (wymiar 40x30 cm). Wykonuje je fachowo (i inne herby) Janusz Wierzbicki. Dane kontaktowe

Tutaj można szukać przodków Nienałtowskich

Program indeksacji aktów stanu cywilnego i metryk kościelnych (genealodzy.pl)

Skorowidz (imiona i nazwiska) z akt kościelnych parafii Zaręby Kościelne - urodzeń (1620-1808), ślubów (1714-1804), zgonów (1782-1807)
oraz akt urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1808-1818

Nienałtowscy z Wizny i Czyżewa

Michał Rutkowski z Kuleszek przysłał Historię wsi Kuleszki i mapę z 1808 r. z której przedstawiam tylko fragment dotyczący naszych terenów. Austriacko-niemiecki autor mapy zapisał Nienałty jako Nenaldy. Dlatego istnieją Nenaldy, obok Brewki (napis Nenaldy nie zmieścił się) Nenaldy-Wichy i Nenaldy-Kuleski

Trzy informacje z 1.02.2021 r.

Pan Zbigniew Ziemowit Deptuła pracuje nad drzewem genealogicznym, w którym ze strony mamy są Zakrzewscy z Zarąb Kościelnych i Grzymałowie z Kołomyi koło Kołak. Przysłał Akt ślubu Józefa Grzymały z Teodozją Nienałtowską z Nienałt Gołębie 1713 r. Gdyby ktoś z Państwa miał wiedzę o nazwie miejscowości Kołomyi z gminy Kołak - proszę napisać. Przekażę Panu Zbigniewowi.

Ciekawy testament Wojciecha Nienałtowskiego komornika ziemskiego nurskiego spisany 18 maja 1740 r.
http://szlachtapolnocnegomazowsza.pl/wp-content/uploads/2019/10/NGRO-18-testament-Wojciecha-Nienałtowskiego-KZN-1740.pdf
Został on pochowany w murach andrzejewskiej świątyni (określił miejsce - przed zakrystią w pierwszym chórze alias w małym ex opposito 1 drzwi zakrystyjnych pochowane). W tym kościele znajduje się jeszcze obecnie chrzcielnica jego fundacji. Autorem ciekawej strony Szlachta Północnego Mazowsza jest Adam Dobkowski.

Wspomnienia Warszawianki z powstania, która opisuje spotkanie z Nienałtowskimi z Ożarowa.
... Jakoś się udało, przeszłyśmy. Doszłyśmy wieczorem, już po ciemku, do Ożarowa. Zawędrowałyśmy do jakiejś a la stodoły, już była grupa uciekinierów z Warszawy, przychodziły też jakieś rodziny, poszukiwały kogoś z własnych rodzin. W pewnej chwili przyszła pani, już znam nazwisko, później powiem, która szukała własnego syna z rodziną. Dojrzała moją mamę, wysłuchała, co mama tu robi z dziećmi, w jaki sposób się wydostała. Zabrała nas do siebie. To byli sędziostwo Nienałtowscy, którzy mieli prostopadle do szosy warszawskiej willę, mieszkali na stałe, rodzina była w Warszawie. Starsi państwo, z klasą ludzie. Oni nas przygarnęli. Oczywiście mama pomagała we wszystkich czynnościach domowych, ale przecież myśmy ani pieniędzy nie mieli, ani nic w ogóle. Dlaczego pamiętam dokładnie nazwisko? Ponieważ potem, po wojnie, myśmy całą rodziną jeszcze odwiedzali tych państwa. W każdym razie byłyśmy tam prawie miesiąc. Nie dało się nigdzie iść, bo były cały czas obławy na warszawiaków, łapanki. Parę razy uciekałyśmy w pole, w kopki siana, chowałyśmy się po stodołach gdzieś, bo oni wyłapywali, a dokumentów dalej nie miałyśmy...."

https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/hanna-radziszewska-palczewska,2629.html


Pani Iwona Majkowska kolejny raz odnalazła dokumenty związane z Nienałtowskimi. Tym razem dotyczące Marii Wieńczysławy Nienałtowskiej i jej ślubu w 1908 r. z Leonardem Julianem Zglenieckim Pani Iwona wniosła ogrom pracy w dalsze poszukiwania i doszła do ciekawych rezultatów.

 

Udało się ustalić informacje o Marii Nienałtowskiej z Charkowa, której zdjęcie ślubne pokazano niżej. Pani Iwona Majkowska napisała: "Udało mi się ustalić kilka informacji o rodzicach Marii Nienałtowskiej i jej przodkach, ponieważ wygląda na to, że była wnuczką Józefa Nienałtowskiego i jego pierwszej żony Franciszki z Mariańskich. Józef jest protoplastą rodu Nienałtowskich z Jasienia, występującym w drzewie Pani Mirosławy Bednarczyk i Wojciecha Lisowskiego. Józef jest też moim prapradziadkiem".

Pan Michał Rutkowski z Nienałt-Kuleszek często uzupełnia swoimi zbiorami naszą stronę. Tym razem przysłał fragment akt w sprawie scalania gruntów wsi Nienałty - Kuleszki, gmina Szulborze Koty znajdujących się w Archiwum Państwowym w Pułtusku. Mimo, iż na okładce dokumentu znajduje się data 1938 r., to na poszczególnych kartach dokumentu pojawiają się Nienałtowscy z XVIII w. Dokument zawiera 16 stron. Kolejne strony [1]. [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16].

Wspomniany Marcin Nienałtowski w 1641 r.

Sumariusz Metryki Koronnej Księga Wpisów MK 185 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie opracował Wojciech Krawczuk

608/2880 Warszawa, 30 czerwca [1642] Feria Secunda ante Festum Visitationis Beatissimae Mariae Virginis k. 465 v - 466 v

Król pozwala wpisać do ksiąg kancelarii mniejszej koronnej swój dokument oblatowany przez Marcina Nienałtowskiego , wystawiony w Warszawie 8 lipca 1641, podpisany przez króla i Jakuba Maksymiliana Fredrę, regensa kancelarii koronnej. W akcie tym król nadał dożywotnio Zygmuntowi Sulatyckiemu wieś Judawa nad rzeką Czeremosz, w starostwie śniatyńskim, z wszelkimi przydatkami, Rozbokami, Ustrzykami, Dolhopolem, strumieniami Ochumiński Łozen i Ossohalski Rozen, lasem nad rzeką Gliniany, górą Obidowa. Sulatycki zasłużył się pod chorągwią Mikołaja Potockiego, wojewody bracławskiego, hetmana polnego koronnego. Dobra te wakowały po śmierci Marceliana Zawadzkiego.

 

Pani Urszula Sapiecha z Brzeska podczas poszukiwań genealogicznych dotarła do informacji, że przodek jej zmarłego męża - Rafał Jan Sapiecha ożenił się w Warszawie w 1841 r. z Anną Nienałtowską, córką Ignacego Nienałtowskiego, gospodarza wiejskiego i Franciszki z Rawów, zamieszkałych w Nienałtach Brewki dom nr 7. Z metryk urodzenia umieszczonych na tej stronie wynika, że Anna urodziła się 25 maja 1819. Jej ojciec miał wtedy 40 lat, a matka 32 lata. Była trzecim dzieckiem. Miała jedną starszą siostrę (jedna wcześniej zmarła) i dwie młodsze, oraz starszego i młodszego brata. Ojciec (s. Franciszka i Brygidy) zmarł 29 marca 1831 r., gdy miała 12 lat. Tomasz - najstarszy syn objął gospodarstwo w 1833 r., a córki musiały szukać pracy i męża. Anna zapewne w wieku 16-18 lat wyjechała do Warszawy szukając tam pracy i mając 22 lata wyszła za mąż. Mąż Pani Urszuli był praprawnukiem Anny. Jeśli ktoś z czytelników może coś dodać do tych informacji - proszę pisać, podam e-mail do Pani Urszuli Sapiechy.

Na cemantarzu w Warszawie, dzielnica Włochy, przy ul Ryżowej, znajduje się grób księdza Stefana Nienałtowskiego, długoletniego proboszcza parafii Gończyce. Żył lat 62, z tego w kapłaństwie 30. Zmarł 4.01.1960 r. Spoczywa we wspólnym grobie rodzinnym Nienałtowskich i Koców. Fotografie komórką w trudnych warunakach oświetlenia wykonał Przemysław Łuczak. Stąd kilka ujęć (ogólne ujęcie), (boczne 1), (boczne 2). O dzialności księdza w Gończycach wspomniano w 1934 r.

Autor tej strony po kilkunastu latach poszukiwań trafił ze swoim przodkiem do kolebki rodu, czyli do Nienałt

Napisał do mnie Sydney D. Taylor z Kalifornii, student prawa. Szuka śladów swojego pra-pradziadka Kazimierza Nienałtowskiego żonatego z Józefą Bąkowską (Bonkowską). Przybył z Polski do Nowego Jorku, potem mieszkał w Cleveland, ewentualnie w Ravennie. Ja już zapomniałem jak się szuka w listach przewozowych statków i na stronach poszukiwania rodzin w USA. Jeśli ktoś z czytelników znających j. angielski będzie chciał pomóc - podam adres e-mail, ew. telefon. Może to jest Kasimir Nienaltowski z Bogut. Wyjechał do USA po wojnie rosyjsko-mandżurskiej (wg. autora listu), a może raczej rosyjsko-japońskiej. Wtedy data 1906 r. mogła się zgadzać.

Drzewo genealogiczne
Vincent Nienaltowski ok. 1936 r.
s. Kazimierza
,

W drzewie Nienałtowskich z Jasienia pojawił się (na samym dole) list napisany przez nestora tej gałęzi Józefa Nienałtowskiego.
List ten odnalazła, odczytała i skomentowała Ewa Maultasch

Dostałem informację od Piotra Szczurowskiego, że napisał książkę, która powinna zaintersować Nienałtowskich
i członków innych rodów piszących się w dawnych czasach herbem Prus. Książka nosi tytuł:
Ród heraldyczny Prus na Mazowszu w XIII-XVI wieku

Tragedia w dworku w Leszczynku w 1925 r. z udziałem Nienałtowskich z Jasienia

Bardzo ciekawy artykuł Adama Pszczółkowskiego o składce szlachty nurskiej z 1789 r. na "naglące ojczyzny potrzeby".
Wymieniani są równiez Nienałtowscy. Wpłaciło 11 Nienaltowskich

 

Drzewo Nienałtowskich z Jasienia zostało rozbudowane o zdjęcia i dokumenty, które przysłała Pani Ewa Maultasch ze Szwecji. Część zdjęć już umieściłem na stronie. Przysłane informacje o tym poddrzewie opracują Pani Mirosława Bednarczyk i Pan Krzysztof Nizioł.

Na Uniwersytecie Alberta w Königsberg (Królewiec) studiował Nienaltowski St. Nie wiem kiedy i kim był.
Został wymieniony w roczniku tego uniwersytetu, do którego nie mam dostępu.

Joe Nienalt z USA mający wiedzę o swoim polskim pochodzeniu i nazwisku Nienałtowski jest na Facebooku i osiąga sukcesy w pracy

 

Pani Mirosława Bednarczyk kolejny raz uzupełniła metryki W drzewie Nienałtowskich z Jasienia - jest ich obecnie ponad 220.
Pan Krzysztof Nizioł rozwinął rysunek drzewa genealogicznego Nienałtowskich z Jasienia

Pan Rafał Nienałtowski 16 maja 2014 r. napisał: Zawiadamiam, że urny z prochami pilota - pierwszego dowódcy Dywizjonu 303 i jego żony zostały sprowadzone z Toronto do Polski. Po uroczystym powitaniu na lotnisku wojskowym na Okęciu i przeniesieniu urn do Izby Tradycji 1 Bazy Lotnictwa Transportowego, a następnego dnia po uroczystościach pogrzebowych w Katedrze Polowej WP zostały złożone na Powązkach.

Godne i zasadne jest zamieszczenie na stronie Rodu z Nienałt takiej informacji, ponieważ osoba Pana Zdzisława Krasnodębskiego nie jest dla Rodu z Nienałt przypadkowa. Szczęśliwy los zetknął nasze rodziny jako sąsiadów przez miedzę. Rodziny łączyły dobre i życzliwe relacje, a zaszczepiona pasja do lotnictwa trwa już drugie pokolenie.
Trzeba by potomni wiedzieli i pamiętali o bohaterskim dowódcy Dywizjonu 303 oraz nawiedzali miejsce wiecznego spoczynku składając mu hołd i szacunek.

Załączam skrót do artykułu na portalu Polskiego Radio do zamieszczenia na stronie rodowej. Publikacji w gazetach było niewiele i żadna nie była wystarczająco dobrze ani szczegółowo przygotowana.

http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1122871,Urna-z-prochami-pierwszego-dowodcy-Dywizjonu-303-zostanie-sprowadzona-do-kraju

Rafał Nienałtowski śledzący renowację barokowej chrzcielnicy z Andrzejewa, której fundatorem był Wojciech Nienałtowski - Komornik Ziemii Nurskiej
przysłał kolejną informację o zakończeniu renowacji i dzialaniach, dzięki którym pojawiło się przeoczone nazwisko fundatora i fakt, że jego potomni włączyli się w finansowanie renowacji.

Rafał Nienałtowski przysłał informację o książce poświęconej Prusom "Gdzie jesteście Prusai" autorstwa Lecha Z. Niekrasza, wyd. Warszawa 2012.
Książka w całości jest dostępna w pliku PDF na stronie prusowie.pl - z niej wyjątek poświęcony Nienałtowskim. Więcej można przeczytać na naszej stronie.

Pani Mirosława Bednarczyk uzupełniła metryki W drzewie Nienałtowskich z Jasienia - jest ich obecnie 167.

Rafał Nienałtowski przysłał informację, że barokowa chrzcielnica z Andrzejewa, której fundatorem był Wojciech Nienałtowski - Komornik Ziemii Nurskiej (jak sądzi dr Piotr Złotkowski z UMCS) będzie podlegać renowacji, która zakończy się w lutym 2014 r. Opinię Piotra Złotkowskiego, że fundatorem był Wojciech potwierdzili inni historycy sztuki (chrzcielnica w trakcie renowacji).

Dzięki pamiątkom rodzinnym Jana Krzysztofa Goralskiego z Warszawy uzupełniono drzewo
Nienałtowskich z Jasienia kilkoma zdjęciami (12.09.2013 nowe zdjęcia i uzupełnione drzewo)

Dzięki ogromowi pracy pani Mirosławy Bednarczyk i Pana Krzysztofa Nizioła (poszukiwania metryk, tłumaczenia ich z j. rosyjskiego, rysunki drzew w postaci PDF oraz wykonanie pliku komputerowego GEDCOM) - uległo zmianie i rozszerzeniu drzewo genealogiczne Józefa Nienałtowskiego z Jasienia (które kiedyś opracował Pan Wojciech Lisowski). W związku z tym dotychczasowy tekst będzie wymagał zmian. Będą również dodawane metryki "nowych" członków tego drzewa. Więcej

W 1924-1945 właścicielem jednego z największych budynków w Grudziądzu był Nienałtowski. http://www.graudenz.pl/historia/ciekawostki/stare-centrum-grudziadza-1/
Czy ktoś zna losy tej gałęzi?

14.01.2013. Pani Mirosława Bednarczyk z Ciechanowa zajmuje się historią rodziny Sztam, odnogi wywodzącej się od Józefa Nienałtowskiego z drzewa, które opracował Pan Wojciech Lisowski. Na wydruku rodzina Sztam znajduje się w dolnej części.

Pani Mirosława również dodała nową informację dotyczącą drzewa Józefa Nienałtowskiego - pojawiły się metryki urodzenia dwóch jego nieznanych córek Heleny (metryka urodzenia, akt zgonu ) oraz Stefanii Pelagii (metryka urodzenia). Dodała akt ślubu Nienałtowskiego Leona Józefa i Mück Leonii

Także dodała metrykę urodzenia Kazimiery Sztam córki Kazimiery Heleny Nienałtowskiej i Stanisława Sztama. Pani Mirosława posiada inne zbiory, które zostaną opracowane i wówczas je dodam do tego drzewa.

29.07.2012 r. Byłem mocno zaskoczony, gdy na witrynie heritage.com po wpisaniu nazwiska Nienałtowski pojawiło się ich kilkadziesiąt (wszystkich nie sprawdzałem), wiele z nich pochodzi z moich prywatnych poszukiwań, niektóre uzyskane przy pomocy znajomego z Kanady (metryki z Zarębów Kościelnych). Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że ktoś te dane przekazał lub zostały skopiowane i obecnie je można kupić. Czyli informacje zamieszczone na tej stronie, ktoś wykorzystał w swoim wycinku drzewa i następnie one trafiły na wskazaną witrynę. Można je tam kupić. Tylko po co, jeśli są one dostępne tutaj.

Niestety, to zdarzenie spowodowało niepokój wśród osób zbierających informację o swoich gałęziach. Obawiają się, że ktoś je użyje w biznesowych celach. Z drugiej strony, jeśli zostaną ukryte - nikt nie znajdzie swoich przodków. Inni poszukiwacze przodków będą musieli zaczynać wszystko od nowa. Tak oto, chęć zysku powoduje kłopoty wśród rzetelnych poszukiwaczy swojego drzewa genealogicznego.

Kolejna porcja informacji Pani Anny w dziale "Z poszukiwań archiwalnych Anny Nienałtowskiej" pod dniem 21 04.2012 r. Pani Anna odnalazła również nowych Nienałtowskich zamieszkałych we Włocławku. Może żyją ich dzieci?

Pojawiła się nowa informacja o Nienałtowskich z Horodyszcza pow. Biała Podlaska. Hipolit Nienałtowski stał się założycielem dużego drzewa. które opracowuje Pan Piotr Michał Grajnert. Nieco informacji

2001-2011
X lat istnienia witryny internetowej rodu Nienałtowskich

To co osiągneliśmy w dziedzinie zgłębiania historii naszego rodu zawdzięczamy m.in. następującym osobom:
Anna Nienałtowska, Iwona Nienałtowska, Rafał Nienałtowski, Adam A. Pszczółkowski, Krzysztof Dobrzyński, Piotr Koc, Leon Stevens, Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki, Marek Wójcicki, Lukasz Lubicz-Łapiński, Piotr Złotkowski, Michał Rutkowski, Witold Suski, Krzysztof Skłodowski, Jacek Żebrowski i wielu innych, w szczególności członków forum Związku Szlachty Polskiej. Z wielu informacji zaczynają powstawać drzewa genalogiczne gałęzi Nienałtowskich. Najbardziej rozbudowane - Rafała Nienałtowskiego, Wojciecha Lisowskiego (stworzone z zebranych wspomnień członków rodu) i Zygmunta Stefana Zalewskiego.


Dnia 1 marca 1993 roku do wieczności odszedł w klasztorze Oak Ridge, NJ, śp. O. dr Rafał Nienałtowski OFMCap. Niewiele o Nim wiemy. Próby uzyskania informacji "u źródła" nie dają rezultatu. Pozostała po nim książka "Nieznana Bohaterka Dachau"

03.08. 2011 r. Na drzewo W. Lisowskiego natrafił dr W. Sztam i dodał zdjęcie swojej Babki Kazimiery Nienałtowskiej oraz informacje o jej potomnych.

List od Rafała Nienałtowskiego 12.05. 2011 r.

Przeglądając niezgłębione zasoby internetu trafiłem na deklarację o Polskim Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. W 1926 roku, dla uczczenia 150 rocznicy uchwalenia Deklaracji Niepodległości Stanów Ameryki Północnej, została wyłożona w Polsce księga pamiątkowa. W stu jedenastu tomach zawarte są podpisy osób deklarujących swój podziw i pamięć dla tego wydarzenia. Opisano to w
http://www.mm.pl/~wwmkiewicz/ws/index.html kliknąć Czytelnia/deklaracja

W księgach występują podpisy dwóch warszawskich Nienałtowskich. Jeden był uczniem Państwowego Gimnazjum im. Władysława IV w Warszawie na Pradze, a drugi Gimnazjum p.w. Św. Wojciecha w Warszawie. Załączam, linki do odpowiednich stron.

http://www.deklaracja.genealodzy.pl/index.php?osoba=niena&tom=009&strona=0249
http://www.deklaracja.genealodzy.pl/index.php?osoba=niena&tom=009&strona=0270

Myślę, że taka wiadomość, prezentując sympatie i ducha przedstawicieli Rodu może uświetnić rodową stronę.

Rafał Nienałtowski

22.04.2011 r. Pan Rafał Nienałtowski przysłał wynik badania DNA wykonywany przez osoby pochodzenia szlacheckiego z Mazowsza i Podlasia. Wynika z niego, że Pan Rafał potomek Wojciecha z 1681 - 1740 r. i Andrzej Skłodowski wzmiankowany w 1673 r. oraz inni - mają Haplo R1a1a1* (M417+ M458-), co wskazuje na ich bałtyckie pochodzenie czyli możliwe, że pruskie. Czyli może być prawdą, że Nienałtowscy, Skłodowscy i inni wymieniani w dokumentach i pracach naukowych są pochodzenia pruskiego. Wcześniejszy rysunek bez wyników Skłodowskiego. Wielu z wymienionych na diagramie to sąsiedzi Nienałtowskich.

18.02.2011 r. umieszczono w dziale Przypadki Nienałtowskich - dalsze losy kpt Franciszka Nienałtowskiego odnalezione przez Panią Annę Nienałtowską. Jest to dokument z 1856 r. ręcznie pisany, liczący 21 stron. Poznajemy w nim stosunki panujące w 2 pułku Kozaków Sułtańskich, który miał walczyć przeciwko Rosji w Wojnie Krymskiej.

 

17.12.2010 r. Pan Rafał Nienałtowski odnalazł w AGAD w Grodzka nurska relacje oblaty, sygn.1 (1601-1602) kilkunastu Nienałtowskich. Umieściłem nowości w Genalogii

Pani Anna Nienałtowska odnalazła wielu XIX wiecznych Nienałtowskich i kolejne informacje o kapitanie Franciszku Nienałtowskim, który zapewne zamieszkał w Agierze. Inny M. Nienałtowski równiez w 1862 r. jest wymieniany w Algierze. Nie wiadomo czy to rodzina. O Franciszku Nienałtowskim i jakimś Nienałtowskim - sztyletniku w Przypadki Nienałtowskich . Odnalezieni Nienałtowscy w Rewolucji Październikowej i inni w Genealogii

Pani Anna Nienałtowska znalazła kolejną informację o Franciszku Nienałtowskim z Kuleszek, który należał we Francji do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego (TDP). Jak się okazuje car pozbawił jego i innych 27 członków towarzystwa majątków pozostawionych w Polsce.

Pani Anna niestrudzenie penetrująca internet w poszukiwaniu śladów Nienałtowskich, odnalazła informacje o śp. O. dr Rafale Nienałtowskim.
15 rocznica śmierci O. Rafała
Dnia 1 marca 1993 roku do wieczności odszedł śp. O. dr Rafał Nienałtowski OFMCap. Przez wiele lat przebywał w klasztorze w Oak Ridge, skąd udawał się do wielu polonijnych parafii w celu przeprowadzenia rekolekcji. Był jednym z dziewięciu kapucynów polskich w USA, którzy przybyli do tego kraju po wyzwoleniu z obozu koncentracyjnego w Dachau, w kwietniu 1945 r. O. Rafał zmarł w klasztorze w Oak Ridge. Prosimy o pamięć o nim w modlitwie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a Światłość Wiekuista niechaj mu świeci.

Rafał to imię zakonne. W rzeczywistości miał na imię Henryk - autor wielu prac teologicznych i książek m. in. "Nieznana Bohaterka Dachau" hrsg. Von O. Dr. Rafael Nienaltowski OFMCap. Niestety, nie udało się natrafić na tę książkę.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F-wRxblY5vYJ:capuchinsoakridge.blogspot.com/+nienaltowskiej&cd=125&hl=pl&ct=clnk&gl=pl

Pani Ela Wieteska-Farren przysłała informację (dziękuję!), że jej rodzice mieszkający w Żyrardowie przyjaźnili się z inzynierem Masiewiczem i jego żoną, Haliną Nienałtowską-Masiewicz. "Doktor Nienałtowska byla przez wiele lat naszym lekarzem domowym. Państwo Masiewiczowie mieszkali najpierw przy ul. Armii Czerwonej, a potem na ul. Mireckiego. Zatem wyprowadzili się do Warszawy, ale doktor przyjeżdżala do pracy w Żyrardowie. Mieli syna, ktory miał na imie Antonio. Myślę, że dr Nienaltowska nie żyje już od ok. 20 lat i jest zapewne pochowana w Warszawie".

Pani Anna Nienałtowska odnalazła informację o dacie śmierci - 19.02.1991 r.

 

Nowe odkrycie Pani Anny Nienałtowskiej - o Nienałtowskich z okolic Białej Rawskiej i przygotowywanym artykule o związkach generała Władysława Andersa i jego rodziny ze Starą Wsią i rodziną Zmorowskich, Czermińskich, Nienałtowskich i Goralskich
oraz http://www.bsh.dbv.pl/readarticle.php?article_id=55

Kolejne odkrycie Pani Anny Nienałtowskiej - informacje z metryk z różnych parafii.

Pani Anna Nienałtowska odnalazła biogram prof. Stanisława Załuski, który urodził się w 1924 r. w Szczuczynie Białostockim z ojca Jana - nauczyciela i matki - Kornelii Nienałtowskiej. Ponadto odnalazła zmarłych Nienałtowskich w Warszawie w http://www.nekrologi-baza.pl/nazw/str_n3.html

Nienałtowska Bolesława
04.04.1965
Nienałtowska Helena
09.11.1970
Nienałtowska Irena
z d. Pinowska
14.04.2007
Nienałtowska Janina
z. d. Zabrzeska
26.09.1990
Nienałtowska Wanda
18.12.18(?)57
Nienałtowski Bronisław
15.03.1956
Nienałtowski Jan
27.09.1950
Nienałtowski Konstanty
xx.xx.1919
Nienałtowski Stanisław
28.01.2009

 

Krzysztof Sklodowski, pracownik Muzeum w Suwałkach, propagator tradycji kawalerii polskiej - zaprasza na
X Jubileuszowy Piknik Kawaleryjski w Suwałkach 12-13 czerwca. (plik PDF)

Tradycje patriotyczne nie zanikają. Kilka zdjęć Rafała Nienałtowskiego z pobytu w Zarębach Kościelnych w święto 3 Maja

Pani Krystyna Wielogórska szukając swoich przodków w aktach Parafii Wszystkich Świętych w Warszawie znalazła także Nienałtowskich:

Nienałtowski Władysław Antoni ur. 1886, nr aktu 834, o. Jan, m. Karolina Hekman

Nienałtowska Wiktoria ur. 1873, nr aktu 10, o. Aleksander, m. Rozalia
Nienałtowski Artur ur. 1873, nr. aktu 854, o. Aleksander, m. Rozalia

Nienałtowski Bronisław Michał ur. 1872, nr aktu 637. o. Michał, m. Józefa
Nienałtowski Jan Adam ur. 1870, nr aktu 622, o. Michał, m. Józefa
Nienałtowski Mieczysław ur. 1875, nr aktu 343, o. Michał, m. Józefa Aleksandra

Nienałtowska Zofia Joanna ur. 1908, nr akt 986, o. Konstanty, m. Janisława Zofia Szwarc.

Nienałtowski Aleksander ślub z  Wujcik Jadwiga, 1882 rok, nr akt 41 Parafii Św. Jana

 

Pani Anna Nienałtowska znalazła w Białorusi i na Ukrainie Nienałtowskich:

Mieszkaniec Nienałt, aresztowany w 1940, skazany na 8 lat obozu, zrehabilitowany w 1992 r.
Неналтовский Мартын Станиславович Родился в 1903 г., г. Лида, Гродненская обл.; поляк; образование начальное; единоличное сельское хозяйство. Проживал: Белостокская обл., Чижевский р-н, д. Неналты. Арестован 26 марта 1940 г. Приговорен: ОСО 10 февраля 1941 г., обв.: 87, 88 УК БССР - укрывательство нарушителей госграницы. Приговор: 8 лет ИТЛ Реабилитирован 13 апреля 1992 г. Прокурор Гродненской обл. Источник: Белорусский "Мемориал"

Tłumaczenie: Nenaltovsky Martin syn Stanisława. Urodził się w 1903 roku, Lida, obwód Grodno.; Polak, szkoły podstawowej, rolnictwie indywidualnym. Mieszkaniec Białostocczyzny., Dzielnica Czyżewska - Nenalty wieś. Aresztowany 26 marca 1940. Werdykt: CCA 10 lutego 1941, OBV.: 87, 88 BSSR CC - ukrywanie przestępców granicy państwowej. Wyrok: 8 lat ITL zrehabilitowany 13 kwietnia 1992 prokurator Grodno Region. Czy wrócił do Nienałt? Nienałtowski Martin nie jest ujęty w książce D. E. Skłododowskiego "Losy mieszkańców gminy Zaręby Kościelne w latach wojny 1939-1945 r."

Na Ukrainie w stolicy Autonomicznej Republiki Krymu - Symferopolu żyje rodzina Nienaltowskich - czy także zesłaniec z lat 40-ych? Ich syn?
Nienaltowskij Wiktor Ludwigowicz - adwokat.
Nienaltowskaja Irina - adwokat
Nienaltowskaja Natalia
Adres:
AR KRYM / SYMFEROPOL
95000 ul. MICURINA 14, k. 30 (znany nr telefonu).

Ponadto:
W Wołgogradzie żyją Ninaltowscy - Władysław Władimirowicz jest bardzo aktywnym członkiem radykalnego ugrupowania "Rainbow Keepers".
W Sewastopolu mieszka Niemialkowski

Pan Rafał Nienałtowski przysłał informację o ciekawej wystawie w Krakowie "Sarmatyzm. Sen o potędze" http://www.muz-nar.krakow.pl/NewsItem.107.0.html?&cHash=8606bc5d3b&tx_ttnews[backPid]=147&tx_ttnews[tt_news]=2975

W książce Grzegorza Błaszczyka Diecezja Żmudzka od XV do XVII wieku. Ustrój. wydana przez UAM Poznań 1993 napisano, że kancelaria Biskupa Żmudzkiego była kierowana przez notariusza. Musiał on mieć odpowiednie wykształcenie. Wymieniono w niej (s. 91) m.in. Hieronima Pawła z Nienałt, który był notariuszem biskupim w latach 1522-1523, a w 1533 był notariuszem i altarzysta krankinowskim (miejscowość Krankinów). W 1546 miejscowym altarzystą był Luc Nienałtowski. Serdecznie dziękuję za cenną informację Panu Grzegorzowi Krupińskiemu. Pani Anna Nienałtowska uzupełniła tę informację o tym notariuszu, ale w zapisie łacińskim - Ieronimus Pauli de Nyenalthy, cler. Płoc. dioeceni. notar. publ. wymieniony w Acta capitulorum Plocensis opr. przez B.Ulanowskiego. str. 545.

Kolejne uzupełnienie drzewa Nienałtowskich wykonanego przez Wiesława Lisowskiego

Pan Rafał Nienałtowski kolejny raz przedstawia wyniki swoich poszukiwań w AGAD. Odnalazł kilku Nienałtowskich i ich sąsiadów

Pan Michał Rutkowski z Kuleszki-Nienałty, często wspierający tę stronę - kolejny raz przysłał bardzo cenne informacje dla Nienałtowskich i innych osób, zamieszkających w Gołębiach-Leśniewie i Nienałtach-Załęgi.
Wykaz gruntów scalonych we wsiach Gołębie - Leśniewo i Nienałty - Załęgi w 1928 roku, wraz z mapką.

Strona tytułowa, Strona 2,3 strona 4,5 Strona 6,7 strona 8,9 Strona 10,11 Mapka
Uwaga: numery pól na mapie odpowiadają numerom (i nazwiskom) na zestawieniu.

Całość tekstu o scaleniach

Mamy ciekawy, nowy "konar" drzewa Nienałtowskich. Pan Wojciech Lisowski zebrał informacje (zdjęcia, dokumenty, wspomnienia) o swoich przodkach i stworzył drzewo w programie genalogicznym BK6. Obecnie jestem w trakcie jego przedstawienia na stronie www, aby czytelnicy mogli je zobaczyć i sprawdzić, czy nie są gałęziami tego "konaru". Rozpocząłem opis nowego drzewa i będę sukcesywnie dodawać poszczególne wątki.

Nieoceniony Marek Wójcicki powiadomił, że w Archiwum Diecezjalnym w Łomży istnieje w dobrym stanie XVII wieczna księga matrykalna z Zarąb Kościelnych. W niej przeczytał, że w 1705 r. swoje dziecko chrzcił szlachetny Załęga mieszkający w Nienałtach Załęgach. Okazuje się, że można było zamiast nazwiska podawać przydomek, zawołanie. Wg. Rafała Nienałtowskiego takie zawołanie istniało. Drugą ciekawostkę, jaką znaleziono, to zapis wsi w postaci Jenałty, a dziecko chrzcił Walenty Jenałtowski. Może wpis dokonywał jakiś nowy ksiądz? Gdyż i mnie niekiedy zapisywano pod nazwiskiem Jenałtowski.

Pan Zygmunt Stefan Zalewski z Olsztyna budując swoje drzewo genealogiczne odkrył, że jest pra-pra-prawnukien Wincentego Nienałtowskiego, syna Piotra i Anastazji z Zaorskich urodzonego około roku 1800 w Leśniewie Gołębiach, gmina Andrzejewo. Czyli mamy zidentyfikowaną drugą rodzinę, w której istniał Patent Heroldii uzyskany w 1851 r. i zapisany pod nr 270, w księdze pod literą N. Wincenty zapoczątkował gałąź Nienałtowskich z Małachowa. Pan Zygmunt Zalewski dalej szuka swoich przodków i ma duże osiagnięcia. Część odkryć pokazano na stronie.

Pan Rafał Nienałtowski (mający także opracowane drzewo genealogiczne) jest potomkiem drugiego właściela Patentu - Fabiana Sebatyana. Rafał Nienałtowski i Zygmunt Zalewski, pochodzą od jednego przodka - Wojciecha wspomnianego w 1712 r. Ze współpracy obu Panów mogą wyniknąć ciekawe odkrycia. Wielu Nienałtowskich może znaleźć swoje miejsce w Ich drzewach.


Zdjęcia z historycznego spotkania mieszkanców Gołębi-Leśniewa i Nienałty-Załęgi

Do działu "Koligacje rodzinne" dodano śluby z parafii Zuzela z okresu 1690-1790. Informacje dostarczył Marek Wójcicki - dziękuję !

W dniu 2 maja 2009 roku odbędzie się historyczne spotkanie mieszkanców Gołębi-Leśniewa i Nienałty-Załęgi. Mieszkańcy tych wsi to: Szulborscy, Nienałtowscy, Zawistowscy, Budziszewscy, Godlewscy, Mystkowscy. Organizatorami tego spotkania są wszyscy mieszkańcy wsi. Bezpośrednio organizatorem jest Jan Szulborski. tel. 0-29 746 84 84. e-mail: szulborski.małpa.wp.pl
Program spotkania jest następujący:
godz. 10 - msza święta w Andrzejewie za rodziny Nienałtowskich, Szulborskich, Budziszewskich, Zawistowskich i Godlewskich.
godz. 11 - odwiedziny grobów rodzinnych na cmentarzu w Andrzejewie.
godz. 13 - spotkanie w remizie w Gołębiach-Leśniewie i Nienałtach-Załęgach. Prelekcja historyczna na temat rodu Nienałtowskich, Szulborskich i innych założycieli wsi.

Odszedł Stanisław Nienałtowski

Pan Władysław Kulesza przysłał zdjęcia z Cmentarza bródnowskiego (serdecznie dziękuję!) , na którym spoczywają warszawscy Nienałtowscy. W ogólnym grobie spoczywają Józefa i Hipolit Nienałtowscy oraz Aleksandra-Maria Skoniecka z Nienałtowskich. Dodatkowo pochowano w nim Janinę Skoniecką. Ogólny widok grobu, bardziej dokładny, Józefa i Hipolit, Skoniecka.

Pani Anna Nienałtowska odnalazła materiały o księdzu Sewerynie Gargilewiczu, byłym proboszczu parafii Zaręby Kościelne, który był uczestnikiem powstania styczniowego i w 1864 r. został skazany na 12 lat katorgi. W 1886 r. wrócił z zesłania.

Pan Michał Rutkowski przysłał zdjęcie Pawła Nienałtowskiego w mundurze żołnierza armii carskiej. Brał udział w I Wojnie Światowej, prowadził sklep w Andrzejewie, zginął w 1944 r. w okolicy Koloni Andrzejewo. Było to mniej wiecej na obszarze tgw Ulask w schronie, który wybudował dla ochrony przed bombardowaniem i ostrzałem artyleryjskim.

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu wydało książkę Stanisława Nienałtowskiego "Wsi spokojna ...". Krótkie streszczenie i ciekawa biografia autora.

Pan Rafał Nienałtowski z Warszawy i Pani Anna Nienałtowska z Tych tworzą drzewo genealogiczne. Drzewo Pani Anny - proszę innych Nienałtowskich, pochodzących z wymienionych tam miejscowości i należących do tej rodziny - dopisywać się do niego.

Pani Anna Nienałtowska, jak zwykle, odnalazła nowych nazwiśników. Znajdują się w księdze adresowej Warszawy z 1930 r. Dodatkowo Pani Anna odnalazła więcej informacji o Ojcu Eugeniuszu Nienałtowskim, zesłańcu syberyjskim, skazanym za przechowywanie powstańca.

 

Pani Anna Nienałtowska odnalazła dwa miesiące temu (wpis o tym znajduje się poniżej) w Almanachu Leśnym kolejnego nazwiśnika. Okazało się, że jest to członek odłamu Nienałtowskich mieszkających w Kielcach. Szybka reakcja i mamy drzewo genealogiczne Nienałtowskich z Kielc - autorką drzewa jest (jak wynika z podpisu) 13. letnia Zuzanna MIchcik. Gratulacje !!! To drzewo można rozwinąć, sięgając do aktów urodzenia lub zgonu, gdzie są wpisy o miejscu urodzenia. Znajomość daty i miejsca urodzenia pozwala na dalsze poszukiwania i uzupełnienie drzewa.

Pan Rafał Nienałtowski budując duże drzewo swoich przodków osiadłych w Gołę(em)biach odnalazł współnych przodków z Panem Markiem Wójcickim. Obaj Panowie poprzez dwie siostry Uścińskie, Annę i Maryannę pochodzą od ich ojca, Macieja. Okazuje się, że niedługo Pan Rafał najpewniej odnajdzie nowych członków rodziny po linii męskiej. Wstępnie można sądzić, że jedna z rodzin Nienałtowskich z Warszawy pochodzi również z Gołębi i dlatego najpewniej oboje mają wspólnego przodka, którym jest Tomasz Nienałtowski (ok. 1720 - 1780), burgrabia kamieniecki i ostrowski. Będzie to kolejny sukces w genealogii Nienałtowskich. Szkoda, że tak niewielu Nienałtowskich jest zainteresowanych swoimi korzeniami.

Jak są rozmieszczeni Nienałtowscy w Polsce http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/niena%25C5%2582towski.html - wpisać nazwisko, potem najechać myszką nad kolor. Pojawi sie nazwa województwa. Na wymienionej stronie, liczba Nienałtowskich żyjących w Polsce jest dwukrotnie zaniżona w stosunku do innych danych.

Pani Anna Nienałtowska ponownie znalazła źródło zawierające informację o "nazwiśniku". W "Almanach Leśny: rocznik personalny administracji lasów państwowych Cz.1 Imienny wykaz personelu Administracji Lasów Państwowych: według stanu na dzień 1 lipca 1933r.: zestawiony na podstawie materiałów otrzymanych z Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych" Wymienia się nazwisko Nienałtowski Janusz Roman. Praktykant leśny pełniący obowiązki leśniczego. Kontraktowy 1930 r. Nadleśnictwo Małomierzyce woj. Kieleckie. Więcej

Pani Anna Nienałtowska odnalazła dokument   "Księgę cenzury czyli opinij Nauczycielów o uczniach Szkoły Podwydziałowey Łomżynskiey" z 1813 r. I tam w spisie "Klassa Pierwsza" widnieje Leon Nienałtowski, Ojczyzna - Nienalty B., Stan dziedzictwo-dziedzice, Wyznanie - katolik, Lat - 17, Zachowanie - dobre. Może ktoś kiedyś odnajdzie swojego przodka. W linku opisano szkołę łomżyńską, którą kończyło kilku-kilkunastu Nienałtowskich.

Na naszą stronę natrafił Dariusz Nienaltowski z Ridgewood NY (osiedlali się tam Nienałtowscy). Napisał: W USA jestem juz 18 lat, ukonczylem The Culinary Institute of America, jeden z najbardziej cenionych instytutów Kulinarnych na swiecie. Obecnie pracuje jako Executive Sous Chef dla JP Morgan-Chase Bank. Obecnie z żoną Ewą z d. Dembowski) mieszkamy w River Edge NJ, mamy syna Alberta urodzononego w NY 01/22 /2003. Pozdrawiamy wszystkich Nienaltowskich!!!!!

Pan Jacek Żebrowski z Gdańska napisał: w 1829 roku Ojcem Chrzestnym mojej praprababci Anny Barbary Godlewskiej c.Tadeusza i Katarzyny z Mórawskich urodzonej w Świerże Dworki był Franciszek Nienałtowski lat 25 dziedzic wsi Nienałt. Dziękuję Panu Jackowi za cenną informację.

Bronisław Nienałtowski został odznaczony honorową odznaką II stopnia (srebrną) LOPP z okazji XV lecia organizacji (1938 r.?). Informację znalazła i przysłała Pani Anna Nienałtowska z http://www.vgcpoland.aleja.info/filmy/xv_lopp_lista.pdf Link ten nie był znany wielu wytrawnym poszukiwaczom. Jest to duży sukces Pani Anny.

Pan Michał Rutkowski przysłał kolejną ciekawą informację. Przeszukując hasło "Brok" w poniżej podanym linku do "Słownika ..." odnalazł wśród miejscowości przez które przepływa ta rzeka, miejscowość Nienałty-Kossuty. Czy to pomyłka autorów słownika? Może chodzi o Kempiste-Kossuty.
W trzecim numerze wydawnictwa Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej ukazała sie informacja o Rodzie Nienałtowskich.

 

Pojawiła się wersja komputerowa Słownika geograficznnego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Każdy znajdzie opis różnych miejscowości wg stanu z 1827 r.

W rosyjskich spisach uczestników Powstania Styczniowego widnieje ksiądz Nienałtowski Eugeniusz syn Jakuba ur. 1818. Zesłany do Kazania. To zapewne Ojciec Eugeniusz? Cenne informacje o uczestnikach powstania styczniowego w dziale Ciekawe linki pod "Powstanie styczniowe".

Pani Anna Nienałtowska ponownie przysłała porcję materiałów dotyczących Nienałtowskich, Nienałt i okolicznych rodów (dziękuję !). Wiedząc, że to nie ostatnie takie materiały - założyłem odsłonę Z poszukiwań Anny NIenałtowskiej. Tam będę umieszczał wszelkie informacje uzyskane od Pani Anny.

Pani Anna Nienałtowska przysłała opis Zarąb (Zarebów) Kościelnych wg "Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich". Dane dotyczą 1827 r.

Nowe możliwości poszukiwania przodków
Czytelnia Mormonów (popularna nazwa), czyli Centrum Historii Rodziny (Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich) od dnia 20.03.2007 r. będzie funkcjonowała w kaplicy Kościoła przy ul. Wolskiej 142, skrzyżowanie z ul. Redutową, tel 022 836 1939. e-mail: genealogia@mormoni.pl

godziny otwarcia:
wtorek - piątek: 10 - 20
sobota: 10 - 17
niedziela, poniedziałek: nieczynne

Centrum będzie dysponowalo 8 czytnikami do przeglądania mikrofilmów z archiwalnych akt urodzin, ślubów i zgonów wielu parafii katolickich (i nie tylko katolickich) . W celu odnalezieniu numerów katalogowych mikrofilmów dotyczących parafii (miejscowości), z której przodkowie pochodzą (dla Nienałtowskich będą to numery katalogowe podane np. w Zaręby Kościelne, Andrzejów, Brok, Ciechanów i inne) należy poczytać jak szukać materiałów. Po ich odnalezieniu należy poczytać o zasadach korzystania z centrum. Potem pozostaje czytanie i wykonywanie notatek lub kopii (wydruków, zdjęć itp. - nie wiem jakie możliowści istnieją w Warszawie). Zebrane dane dotyczące Nienałtowskich mogę umieszczać na naszej stronie.

Dzięki uprzejmości Pana Leszka Zugaja z Lublina, uzyskaliśmy odbitkę dobrej jakości z mapy topograficznej Królestwa Polskiego,
kolumna 5, sektor 3 (Ostrów Mazowiecka) wydaną w 1839 r. Wycinek z niej zamieściłem na stronie. Poprzednio używana mapa była gorszej jakości.

Ciekawe ogłoszenie w Życiu Warszawy - "Zadbany magister po trzech kierunkach wyliże patelnię za pracę. Tylko poważne oferty!!! Kontakt: www.nienautyzm.com - takie ogłoszenie pojawiło się w poniedziałkowych gazetach. Wskazany adres to odnośnik do internetowej strony. Jej twórcą jest 29-letni Krzysztof Nienałtowski, bezrobotny absolwent filozofii, polonistyki i niderlandystyki, który cztery lata spędził w Belgii. Robił tam doktorat. W zeszłym roku wrócił do Polski i od maja bezskutecznie szuka pracy. Mimo to na stronie napisał "Nie chcę już na Zachód".

Wymieniony Pan Krzysztof kiedyś (przed wyjazdem do Belgii) często pisywał do autora strony, dzięki czemu pojawiało się wiele ciekawych materiałów do umieszczenia na stronie. Może ponownie nawiąże kontakt?
Informację powyższą przysłała Pani Iwona Nienałtowska (dziękuję !), która po długiej przerwie (wywołanej kłopotami z pracą) ponownie się odezwała. Kiedyś dzięki poszukiwaniom Pani Iwony przesunęliśmy historię rodu o dwa wieki.

Kolejni warszawscy Nienałtowscy. Tekst uzyskano dzięki Pani Joannie Zglenickiej (dziękuję !).

XV w. - pojawiają się sąsiedzi. Tekst przysłała Pani Anna Nienałtowska z Tych (dziękuję !).

Jak gospodarzyli nasi przodkowie w XIX w. Tekst przysłał Pan Michał Rutkowski (dziękuję !) z Kuleszk Nienałt.

O czym myśleli nasi przodkowie wysyłając kartki Wielkanocne przed 100 laty

Mapka z 1935 r. pokazująca także nieistniejące już "miejscowości Nienałtowskich" Otrzymałem ją dzięki Panu Michałowi Rutkowskiemu, który w podpisie dodał miejscowość "... z Kuleszk Nienałt 2". Dziękuję.

 

Wojciech Nienałtowski fundatorem barokowej chrzcielnicy z poł. XVIII w. w kościele w Andrzejewie

W Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce (tom poświęcony Ciechanowcowi, Nurowi i in.) znajduje się informacja, że fundatorem barokowej chrzcielnicy z poł. XVIII w. w kościele w Andrzejewie jest W. N. K[omornik] Z[iemi]. N[urskiej]. Inicjały pasują do osoby Wojciecha Nienałtowskiego, który w tym okresie pełnił urząd komornika ziemskiego.
Tę informacje przysłał Pan Piotr Złotkowski, który często natrafia na informacje o naszym rodzie i zawsze przesyła o tym informację do autora strony. Serdecznie dziękuję Panu Piotrowi.

Komputerowa kopia Patentu Heroldii
dla Nienałtowskiego Konstantego Michała syna Leona, który wywiódł szlachectwo w 1850 r. i został zapisany w księdze "N" pod nr 280. Pokazano wersję zmniejszoną. Wersja do druku ma wymiar 45 na 36 cm

 

Symbole gminy Zaręby Kościelne
(uzupełnione)

Opis Patentów Heroldii

Materiały do dziejów szkolnictwa na Mazowszu.
Wybrano dane dla Zaręb Kościelnych i Andrzejewa z lat 1817 - 1890. Umieszczono spis uczniów z 1820 r. ze szkoły w Andrzejewie.

Stanisław Nienałtowski

W oparciu o list Pani Haliny Olszewskiej wysłałem zapytanie do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu o posiadane zbiory dotyczące Stanisława Nienałtowskiego. Oto odpowiedź:

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu posiada 4 tomy wspomnień Stanisława Nienałtowskiego zam. Warszawa (....). Oprócz tego mamy opracowanie St. Nienałtowskiego o życiu wsi z okresu międzywojennego p.t. Wieś spokojna" - 1000 str. maszynopisu, słownik gwary miejscowej (koło Ciechanowca) 120 str. maszynopisu oraz 3 tomy opwiadań w/w w maszynopisie. Jest to ten Nienałtowski ze słynnego procesu " Start-u" z 1952 r. (Lachowicz, Pajor, Jaroszewicz, Nienałtowski). W swoich wspomnieniach luźno podaje, że ród wywodzi się ze wsi Nienałty. W chwili obecnej nasza strona internetowa jest przebudowywana i za 7-10 dni ukaże się pod adresem http://www.muzeumrolnictwa.pl
Z poważaniem.
Starszy kustosz mgr Antoni Mosiewicz.

Dziękujemy Panu A. Mosiewiczowi za szybką odpowiedź. Najpewniej Pan Stanisław (skazany w wymienionym wyżej procesie na karę śmierci - co pamiętałem z dzieciństwa, później ułaskawiony) jest tym samym, o którym niżej piszę w "Nowa zagadka". I tym samym autorem trzech książęk, o czym także wspominam na tej stronie (Warszawscy gwardziści. KIW 1971 r.;- Odwet i Walka. MON 1981 r.; A serce mieli tylko jedno. MON. 1986 r. Na pracę St. Nienałtowskiego powoływała się w swojej książce M. Dajnowicz

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 marca 2004 r.o nadaniu orderu i odznaczeń (Mon. Pol. Nr 36, poz. 632)

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

został odznaczony Nienałtowski Ireneusz, na wniosek Wojewody Lubelskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Nic nie wiemy o Panu Ireneuszu?

Nienałtowska z Charkowa

Pani Iwona Łaptaszyńska napisała: "21.11.1899 r. nastąpiły zaślubiny w Charkowie Marii Nienałtowskiej z Władysławem Marynowskim (synem Ludwika Józefa Marynowskiego h. Niezgoda i Heleny Anastazji z d. Zaleska h. Jelita). Posiadam zdjęcie młodej pary, lecz o ich losach nic nie wiem. Władysław (wyznania rzymsko-katolickiego, przypuszczam że panna młoda też) był bratem mojego dziadka - Mariana Marynowskiego.

 

Pani Iwona 25.04.2007 r. uzupełniła informacje o akt ślubu (oryginał) i o polskie tłumaczenie. Maria Nienałtowska miała na drugie imię Salomea, liczyła lat 24, czyli urodziła się w 1875 r. (w Warszawie). Rodzice: Piotr i Stanisława (z domu Kotowicz) i mieszkała w Charkowie.

Dodano 27.09. 2020 r. Pani Iwona Majkowska napisała: Udało mi się ustalić kilka informacji o rodzicach Marii Nienałtowskiej i jej przodkach, ponieważ wygląda na to, że była wnuczką Józefa Nienałtowskiego i jego pierwszej żony Franciszki z Mariańskich. Józef jest protoplastą rodu Nienałtowskich z Jasienia, występującym w drzewie Nienałtowskich z Jasienia. Józef jest też moim prapradziadkiem.

Poszukiwani Nienałtowscy i powinowaci z Białych Misztali

Pani Halina Olszewska c.Kazimierza Nienałtowskiego i Hilarii (z Wyszomirskich) ur. w Białych Misztalach obecnie zamieszkała w Ostrołęce ul. Zubrzyckiego 23/1 tel. 0297608197 e-mail: h.olszewska@interia.pl prosi o kontakt ze swoimi krewnymi wywodzącymi się z Nienałtowskich z Białych Misztali.

Rodzina Mienaltowskich z USA

1 listopada 1912 r. na statku S/S Campanello (port macierzysty Rotterdam) przybyła do USA rodzina Nienałtowskich: Feliks, jego żona Anna i brat Feliksa - Wincenty. Ich dane znajdują się w spisie pasażerów. Z oryginalnego listu przewozowego [1] [2], wynika, że zamustrowali oni na statek w South Holland w Holandii.

Musieli odbyć długą podróż z Mazowsza do Holandii i tam wsiedli na statek. Feliks Nienałtowski miał 25 lat, jego żona 20 lat (była w zaawansowanej ciąży, urodziła dziecko 19 dni poźniej), brat Feliksa - 21 lat. Podali jako zawód - rolnicy. Holenderski oficer na statku zapisał, że pochodzili z miejscowości Zwicbow. Z listu przewozowego wynikać mogło, że był to zapis podobny do "Zaręby". Pozostawili rodzinę - Marcjannę Nienałtowską. Razem z nimi płynął Jan Wisomirski (czyli Wyszomirski) z miejscowości Rawy - niedaleko Zarąb.

Niestety, z dostępnych akt metrykalnych z Zarąb Kościelnych wynika, że Feliks ani Wincenty nie urodzili się w tym czasie w Zarębach. Mogli mieszkać w innej miejscowości.

Cała czwórka udawała się do miejscowości Center Rutland. Była to (obok Schenectady) miejscowość, gdzie osiadali się Nienałtowscy. Prawie rok wcześniej podobną trasę pokonał Stefan Nienałtowski z Nienałt, który jednak jechał do Schenectady. Inni Nienałtowscy osiadali w West Rutland i Sterling Heights.

Po przybyciu statku do Nowego Jorku urzędnicy emigracyjni zmienili Feliksowi i Annie nazwisko na Mienaltowski. Zamieszkali w Vermont.

Krótka genealogia:

Kontakt z autorem strony utrzymuje dr Michael J. Mienaltowski (ur. 1977 r.) mieszkający w Lexington, stan Kentucky. Jest on weterynarzem i doktoryzuje się z genetyki na University of Kentucky's Gluck Equine Research Center. Pozostali bracia także mają wyższe wykształcenie (psychologia).

------------------------------------------------------

Name City State Age - gdzie mieszkali (miasto, stan i w jakich latach).

1 C MIENALTOWSKI SCHENECTADY NY -
2 CONSTANCE G MIENALTOWSKI SCHENECTADY NY 74
3 JOSEPH P MIENALTOWSKI SCHENECTADY NY 77
4 MATT P MIENALTOWSKI SCHENECTADY NY 27
5 MATT P MIENALTOWSKI DELANSON NY 27
6 MELISSA C MIENALTOWSKI DELANSON NY 25
7 NANCY C MIENALTOWSKI DELANSON NY 51
10 PETER J MIENALTOWSKI DELANSON NY 52
11 ANDREW SCOTT MIENALTOWSKI WEST BLOOMFIELD MI 26
12 ANN FRANCES MIENALTOWSKI STERLING HTS MI 61
13 CHESTER A MIENALTOWSKI HAMTRAMCK MI 90
14 CHESTER A MIENALTOWSKI WARREN MI 90
15 CHESTER PAUL MIENALTOWSKI WEST BLOOMFIELD MI 57
16 CHRISTOPHE PAUL MIENALTOWSKI WEST BLOOMFIELD MI 32
17 CHRISTOPHE PAUL MIENALTOWSKI WATERFORD MI 32
19 EUGENE MIENALTOWSKI DETROIT MI 87
20 EUGENE MIENALTOWSKI WARREN MI 88
21 EUGENE MIENALTOWSKI ROCHESTER MI 88
22 JANE S MIENALTOWSKI HAMTRAMCK MI -
24 MICHAEL JOHN MIENALTOWSKI EAST LANSING MI 26
25 SUSAN LOUISE MIENALTOWSKI WEST BLOOMFIELD MI 57
26 IWONA MIENALTOWSKI MINNEAPOLIS MN 29

Uwaga: w powyższym spisie mogą być przekłamania (literówki). Zamiast N wpisywano M


Dead - Zmarli:

CHESTER A. MIENALTOWSKI
Born 19 Nov 1912 Last Benefit:
Died 15 Jul 1991 Issued: MI (Before 1951)

EUGENE MIENALTOWSKI
Residence: 48309 Rochester, Oakland, MI
Born 2 Dec 1915 Last Benefit:
Died 24 Oct 1995 Issued: MI (Before 1951)

JANE S. MIENALTOWSKI
Residence: 48212 Hamtramck, Wayne, MI
Born 14 Mar 1915 Last Benefit:
Died Jan 1996 Issued: MI (Before 1951)

STANISLAWA MIENALTOWSKI
Residence: 48212 Hamtramck, Wayne, MI
Born 24 Dec 1888 Last Benefit:
Died Dec 1981 Issued: MI (1973)

STELLA MIENALTOWSKI
Residence: 48234 Detroit, Wayne, MI
Born 27 Sep 1916 Last Benefit:
Died Aug 1980 Issued: MI (Before 1951)

THOMAS MIENALTOWSKI
Residence:
Born 19 Jul 1952 Last Benefit: 48212 Hamtramck, Wayne, MI
Died Sep 1977 Issued: MI (1968

 

Sąsiedzi "zza płota"

Wg spisów z 1781 r. [Franciszek Czajkowski. Regestr diecezjow. 1781r. Dekanat Andrzejewski] - bezpośrednimi sąsiadami "zza płota" (mieli swoje cząstki) byli:

Włości
Sąsiedzi
Nienałty Brewki Grabowski, Kamieński, Kulesza, Pieńkowski, Podgórski.
Nienałty Duniczki Kamiński, Wyszomierski, Zawistowski, Żebrowski.
Nienałty Michny Kempisty, Świderski, Woytkowscy.
Nienałty Szymany Budziszewski, Skłodowscy, Zawistowski.
Wiechy (Nienałty-Wiechy) Budziszewski, Dąbrowski, Godlewski, Szulborski.
Gołembie Gołembiowski
Kuleszki (Nienałty-Kuleszki) Dłuski, Grabowski, Kuleszowie.
Nienałty (?) bez sąsiadów
Załęgi (Nienałty Załęgi) bez sąsiadów
Gudosze Żochowscy, Dłuski, Grodzcy, Zawistowscy, Godlewski, Szulborski, Lipscy, Grędzica, Janczewski.
Kempiste Borowe Kietlińscy, Niemirowie, Pachowiczowie, Piętka, Rostkowscy, Wyszomierski, Zawistowscy.
Rostki Daćbogi Piętka, Zawistowski, Niemiera, Rostkowski.
Rostki Szlacheckie Piętka, Rostkowscy, Zawistowscy, Ołdakowscy, Rytel.
Budziszewo Xexoły Budziszewscy, Zarembowie, Dąbrowski.
Uwaga: w nawiasach podano inne spotykane nazwy Kolejność nazwisk najczęściej wg alfabetu. Nazwisko w liczbie pojedynczej oznacza, że mieszkała tylko jedna rodzina. W pozostałych przypadkach - dwie i więcej rodzin.

 

Kto rozpoznaje?

Ksiądz Krzysztof Przesmycki napisał do mnie: W albumie mojego dziadka Sulinskiego jest zdjęcie kobiety. Podpis brzmi: Ma(r)ja Skolimowska (lub Skulimowska) z Nienaltowskich.

Zamieszczam zdjęcie wykonane w latach 1900 - 1939. Maria mogła pochodzić z:

1. Okolic Lipna pod Włocławkiem.
2. Warszawa przed wojną.
3. Polesie - Kijow.
4. Okolic Mińska Mazowieckiego.

Ksiądz K. Przesmycki napisał ponownie i podał, że Maria pochodziła z okolic Mińska i Siedlec.

 

 

Zaręby Kościelne. Kościół pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus, klasztor reformatów

Pierwszą inicjatywę ufundowania kościoła i klasztoru w Zarębach podjął około 1764 roku Franciszek Straszewski, łowczy dobrzyński. Dnia 25 maja 1764 roku przełożony generalny Zakonu wyraził swoją zgodę na założenie klasztoru. Wkrótce jednak Straszewski zmarł. Jego zamiar podjął Szymon Zaręba, kasztelan i sędzia ziemski sieradzki. Dnia 23 października 1765 r. swoją zgodę na tę fundację wyraził biskup płocki Hieronim Antoni Szeptycki.

Dnia 29 października 1765 r. odbyła się uroczystość poświęcenia i postawienia krzyża na miejscu, gdzie miał stanąć kościół i klasztor. Wśród uczestników tej uroczystości między inymi zostali wymienieni: Wojciech, Tomasz, Hipolit i Franciszek Nienałtowscy. Bezpośrednio po tej uroczystości zakonnicy przybyli do Zaręb. Pierwszym przełożonym był o. Gracjan Mocarski.
W maju 1768 r. położono kamień węgielny pod kościół. Został on konsekrowany w r. 1792. Obok niego stanął piętrowy klasztor z czworobocznym wirydarzem.

Po trzecim rozbiorze Polski (1795) klasztor w Zarębach znalazł się pod zaborem pruskim, w 1807 r. na terenie nowo utworzonego Księstwa Warszawskiego, a od 1815 r. w Królestwie Kongresowym. Te zmiany przynależnosci państwowej bardzo utrudniały rozwijanie zwyczajnej działalności przez zakonników, z drugiej jednak strony, przyczyniły się do przedłużenia istnienia klasztoru, ponieważ zaborcze władze pruskie już około 1815 r. zmierzały do likwidacji życia zakonnego w swoim państwie. W Królestwie Kongresowym kasata klasztorów nastąpiła po stłumieniu przez władze carskie powstania styczniowego. Klasztor w Zarębach został zlikwidowany w roku 1866. Istniał więc sto lat.

Jaką działalność rozwijali reformaci w Zarębach? Biskup Hieronim Antoni Szeptycki, wyrażając w roku 1765 swoją zgodę na założenie kościoła i klasztoru, wyraził życzenie i pragnienie, aby reformaci szerzyli kult Boży, pomagali miejscowemu i okolicznym proboszczom w pracy duszpasterskiej. Zadanie to zakonnicy starali się wypełniać.

O architekturze kościoła i klasztoru:
Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa, tom IX, zeszyt 2: województwo łomżyńskie, Ciechanowice, Zambrów, Wysokie Mazowieckie i okolice, Warszawa 1986, s. 98-104.
Dziękuję serdecznie O. Grzegorzowi Wiśniowskiemu za przekazanie nam informacji o klasztorze oraz O.O. Reformatach.

 

Grupa trzymająca władzę w Nienałtach i okolicach?

Nienałty Brewki
Sołtys:
Nienałtowski Tadeusz

Nienałty Szymany
Sołtys:
Nienałtowski Jan

A także w:
Skłody Stachy
Sołtys:
Nienałtowski Wincenty

Rawy
Sołtys:
Nienałtowski Czesław (Zmarł 18.01.2005 r.)